1C:KẾ TOÁN 8. Khởi đầu

Từ thời nguyên thủy con người đã hiểu rằng tính toán là quan trọng. Ngay khi trong xã hội loài người phát sinh các dạng của cải vật chất, công nợ và ...

 

1.2. Tài sản là gì?

Từ thời cổ xưa các đồ vật được xem là tài sản. Nhưng thời đại càng phát triển thì càng xuất hiện nhiều dạng tài sản mới, tức là cấu trúc các dạng tài sản càng trở nên đa dạng và phức tạp hơn.

 

1.3. Thế nào gọi là hoạt động kinh doanh và giao dịch kinh tế?

Có thể hiểu bất kỳ mọi hoạt động mà làm thay đổi khối lượng/hoặc cấu trúc đều là giao dịch kinh tế: tài sản và/hoặc công nợ.

 

1.4. Ai thực hiện các hoạt động kinh doanh trong thời đại chúng ta?

Trong thời đại chúng ta tất cả mọi người đều phải sống theo pháp luật. Còn pháp luật là để những người đã đăng ký hoạt động kinh doanh thực hiện đúng theo quy định.

 

1.5. Ai là những cổ đông của doanh nghiệp, họ làm gì và họ được gì?

Cổ đông của doanh nghiệp có thể là cá nhân và/hoặc tổ chức pháp nhân (trong đó có thể cả doanh nghiệp), số cổ đông trong một doanh nghiệp có thể có nhiều, cũng có thể chỉ có một.

 

1.6. Doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh với những ai?

Doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh với các cá nhân và các tổ chức pháp nhân khác nhau, họ được gọi chung là các đối tác.

 

1.7. Doanh nghiệp tiến hành làm việc với các đối tác của mình và với nhà nước như thế nào?

Ở Việt Nam, trước đây trong quan hệ công việc chủ yếu hay tin tưởng vào cá nhân. Bây giờ cũng thường như vậy, nhưng trong các giao dịch thiên về ...

 

1.8. Doanh nghiệp thực hiện các công việc với người lao động của mình như thế nào?

Người lao động là cá nhân, những người làm công ăn lương của doanh nghiệp (bao gồm cả ban lãnh đạo). Doanh nghiệp là người sử dụng những người lao động của mình.

 

1.9. Có những loại hình doanh nghiệp nào?

Luật đầu tư quy định việc thành lập một số hình thức doanh nghiệp: các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn, các tập thể sản xuất, các doanh nghiệp thành viên thuộc nhà nước và thành phố.

 

1.10. Cần làm thế nào để đảm bảo ổn định công việc của doanh nghiệp trong môi trường bên ngoài?

Trong quá trình hoạt động kinh tế, doanh nghiệp cần giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, để phản ứng linh hoạt đối với môi trường bên ngoài.

 

1.11. Các bộ phận khác nhau làm những việc gì?

Các doanh nghiệp được phân biệt bởi quy mô hoạt động, bởi dạng hoạt động và các phương pháp quản lý khác nhau...

 

1.12. Doanh nghiệp có những nguồn vốn nào?

Nguồn vốn của doanh nghiệp được hình thành từ những nguồn chính sau:

 

1.13. Tiền của doanh nghiệp chủ yếu nằm ở đâu?

Tiền nên được lưu giữ và thanh toán qua ngân hàng. Khi đó bạn sẽ không phải bận tâm vì chuyện bảo quản tiền thay vì phải mang kè kè bọc tiền theo người...

 

1.14. Còn trong doanh nghiệp, tiền được để ở đâu?

Tiền mặt (tiền giấy, hoặc tiền kim loại) trong doanh nghiệp được để trong két bạc – một phương tiện chuyên dụng để nhận, lưu tạm thời và chi tiền mặt.

 

1.15. kế toán là gì và kế toán cần cho ai?

Trong tất cả các doanh nghiệp thì việc ghi nhận các hoạt động kinh tế là rất cần thiết. Đây là việc làm cần cho tất cả những người hoạt động kinh doanh...

 

1.16. Có gì đặc biệt trong kế toán doanh nghiệp?

Đối với những người có các mục đích khác nhau thì cần có ngôn ngữ làm việc chung để hiểu nhau. Không có ngôn ngữ chung thì mọi người rất khó hiểu nhau. Ngoài ra, cần phải có các tiêu chuẩn chung (yêu cầu chung) để tiến hành công việc kế toán...

 

1.17. Thế nào gọi là chính sách kế toán của doanh nghiệp?

Chính sách kế toán cho năm tiếp theo được kế toán trưởng - người chịu trách nhiệm kế toán của doanh nghiệp lập.

 

1.18. Làm thế nào để giải quyết các khác biệt giữa các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp với các quy định về kế toán thuế?

Phần lớn các loại thuế được tính trong kế toán doanh nghiệp. Có nghĩa là....

 


Tin tức 1 - 20 của 345
Đầu tiên | Trước. | 1 2 3 4 5 | Tiếp theo | Cuối