1C:KẾ TOÁN 8. Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ

RSS
Quy trình bán hàng ký gửi đại lý (bên ký gửi)
Bán hàng qua đại lý theo hình thức bán đúng giá quy định. Mọi phát sinh về thuế GTGT sẽ do doanh nghiệp kê khai và đóng thuế.
 
Đưa mẫu in ngoài vào 1C:KẾ TOÁN 8
Mẫu in ngoài là những mẫu in đặc thù theo yêu cầu riêng của khách hàng, chương trình 1C:KẾ TOÁN 8 cho phép người dùng có thể nhúng những mẫu in  này vào thành các mẫu in của các chứng từ tương ứng.
 
Cách lập hóa đơn cho nhiều lần bán hàng
Giả sử công ty tiến hành bán hàng cho khách hàng 3 lần trong tháng, nhưng 2 lần trước không viết hoá đơn mà để lần xuất hàng cuối cùng mới viết hoá đơn cho tổng số hàng đã xuất bán.
 
Cách tạo mới người sử dụng
Trong doanh nghiệp có nhiều kế toán và yêu cầu người quản lý cần phải theo dõi kế toán lập chứng từ liên quan.
 
Hạch toán với đối tác theo chứng từ hoạch toán
Để có thể tiến hành hạch toán với đối tác theo chứng từ cần phải thực hiện các bước sau:
 
Một số tình huống lỗi với cơ sở dữ liệu phân tán và trao đổi kế toán với bản lẻ
Lỗi xuất hiện thông báo: Số thông điệp lớn hơn hoặc nhỏ hơn số thông điệp thông báo trước đây
 
Quy trình hạch toán xuất công cụ, dụng cụ qua tài TK 142, 242
Menu Mua hàng/Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ =>Thêm mới” => Chọn dạng giao dịch của chứng từ “Mua, ký gửi” => Khai báo các thông tin cần thiết, như: Doanh nghiệp, Kho bãi, Đối tác, Hợp đồng.
 
Quy trình hạch toán bao bì luân chuyển
Quy trình hạch toán bao bì luân chuyển (Loại bao bì chuyển cho người mua và người mua sẽ trả lại bao bì này)
 
Quy trình hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Kế toán căn cứ vào tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính số tiền thuế TNDN của quý đó: thực hiện các bước sau
 
Quy trình hạch toán khi hàng hóa và hóa đơn không cùng về trong tháng
Trong thực tế ở doanh nghiệp khi mua hàng về nhập kho đôi khi xảy ra 2 trường hợp :
 
Quy trình kế toán dịch vụ
Hướng dẫn qui trình kế toán dịch vụ ta thực hiện qua 5 bước
 
Quy trình kiểm kê hàng hóa tồn kho
Hàng kỳ tháng hoặc quý doanh nghiệp thường có nhu cầu kiểm kê lại hàng hóa trong kho, việc kiểm kê có thể có nhiều mục đích khác nhau ngoài nhu cầu về quản lý nhằm phát hiện những gian lận hay sai sót trong quản lý kho bãi đôi khi nó cũng có tác dụng để tính giá thành hay xác định lượng hàng tiêu thụ trong kỳ.
 
Quy trình mở LC
Mua ngoại tệ bằng tiền VND bằng tiền gửi ngân hàng
 
Quy trình nhập khẩu hàng hóa trong 1C:KẾ TOÁN 8
Để thực hiện quy trình nhập khẩu trên phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8 ta thực hiện qua 3 bước
 
Quy trình nhập nguyên vật liệu định mức
Trên thực tế, có rất nhiều mặt hàng được cấu thành từ các NVL, hoặc mặt hàng khác nhau tạo thành một sản phẩm. Chúng ta hay gặp ở các doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp kinh doanh máy tính....
 
Quy trình nhập số dư đầu kỳ công nợ
Trong phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8 việc nhập số dư đầu kỳ được thực hiện theo 2 cách.
 
Quy trình sản xuất sản phẩm theo định mức
Doanh nghiệp: Công ty CP Phương Hải Long  Nhóm Sản phẩm: Thùng dầu 1 lít gồm 2 loại sản phẩm Thùng dầu 1lít màu vàng và Thùng dầu 1lít màu xanh.
 
Quy trình sản xuất sản phẩm trong 1C:KẾ TOÁN 8
Quy trình sản xuất trong chương trình sẽ được tập hơp gồm 4 bước
 
Quy trình sửa một số lỗi "OUT" phần mềm đột ngột
Khi có thông báo lỗi do mất điện, lỗi định dạng luồng, hỏng CSDL ta cần sửa chữa dữ liệu. Để sửa lỗi mất điện ta thực hiện qua 3 bước.
 
Quy trình tập hợp chi phí xây dựng cơ bản
Quy trình tập hợp chi phí xây dựng ta thực hiện qua 4 bước
 

Tin tức 1 - 20 của 33
Đầu tiên | Trước. | 1 2 | Tiếp theo | CuốiTất cả