Sản phẩm

Tính năng cơ bản


       Tính năng chính       


Khách hàng tiêu biểu      Thông tin triển khai   
        Giải thưởng                    Bài viết liên quan 
        Bảng giá                        Video
Sản phẩm phần mềm (giải pháp) "1C:Quản lý văn bản (ECM)" được phát triển trên nền tảng công nghệ mới 1C:DOANH NGHIỆP 8.2, là sản phẩm kế thừa của phần mềm "1C:Archive 3", đã được áp dụng hơn 10 năm tại hàng nghìn doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong việc tự động hóa công tác quản lý văn bản.

Giải pháp "1C:Quản lý văn bản (ECM)" cho phép:

 • đặt trình tự làm việc của các nhân viên với văn bản, không làm mất phiên bản hoặc chồng chéo các phần việc khi có nhiều người cùng làm việc;
 • giảm thời gian tìm kiếm thông tin hữu ích và thời gian xử lý văn bản theo bộ;
 • nâng cao chất lượng của tài liệu hoàn chỉnh (các dự án, văn kiện, ...) nhằm giải quyết  số lượng lớn các vấn đề còn đang tranh cãi và sắp xếp lại công việc của người sử dụng.

"1C:Quản lý văn bản (ECM)" không phân chia theo chuyên ngành và có thể được sử dụng hiệu quả trong các phòng ban nhà nước, cũng như trong các doanh nghiệp thương mại có cấu trúc tập đoàn phân tán với số lượng lớn người sử dụng hoặc một doanh nghiệp nhỏ. Đây là một chương trình tổng hợp, do đó "1C:Quản lý văn bản (ECM)" có thể dễ dàng tùy chỉnh và thích ứng với đặc thù hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào. 

Giải pháp phần mềm cho phép giải quyết một cách tổng thể bài toán tự động hóa ghi nhận văn bản, phối hợp làm việc giữa các nhân viên, kiểm soát và phân tích kỷ luật thực hiện văn bản:

 • lưu văn bản một cách tập trung và an toàn;
 • truy cập tức thời tới văn bản và có tính đến yếu tố quyền người sử dụng;
 • đăng ký văn bản đến và đi;
 • xem và soạn thảo văn bản;
 • kiểm soát phiên bản của văn bản;
 • làm việc với văn bản có kiểu bất kỳ: tài liệu văn phòng, văn bản thuần, hình ảnh, tệp hình và tiếng, tài liệu của hệ thống thiết kế, lưu trữ...;
 • tìm kiếm toàn văn theo nội dung văn bản;
 • làm việc tập thể nhiều người với khả năng thống nhất ý kiến, duyệt và kiểm soát việc thực hiện văn bản;
 • lộ trình hóa văn bản, thiết lập theo mỗi dạng văn bản riêng biệt;
 • kiểm soát và phân tích kỷ luật thực hiện nhiệm vụ trong các quy trình nghiệp vụ;
 • ghi nhận, quản lý hòm thư điện tử (Email), kết nhập tự động văn bản từ hộp thư điện tử và máy quét ảnh;
 • ghi nhận thảo luận thông qua diễn đàn, đặt câu hỏi nội bộ;
 • ghi nhận, quản lý dự án;
 • ghi nhận, quản lý, phân công công việc trong cuộc họp;
 • quản lý lịch làm việc của cá nhân;
 • ghi nhận và kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên.

Việc theo dõi văn bản được tiến hành theo từng dạng văn bản phù hợp với quy định về quản lý văn bản của doanh nghiệp. Các nguyên tắc thống kê văn bản đến, văn bản đi và văn bản nội bộ được đưa vào chương trình hoàn toàn phù hợp với quy định và chuẩn mực của pháp luật Việt Nam. 

1C:Quản lý văn bản - Giới thiệu chung

"1C:Quản lý văn bản (ECM)" hỗ trợ công việc của nhiều người sử dụng trong mạng cục bộ (LAN) hoặc Online qua mạng Internet có sử dụng trình duyệt Web (Web-client) hoặc Client mỏng (Thin-client).

Với ứng dụng di động (Mobile), người sử dụng có thể làm việc với chương trình thông qua các thiết bị có hệ điều hành Android hoặc iOS, trên các điện thoại thông minh và trên máy tính bảng như IPhone, IPad... Người sử dụng có thể cài đặt ứng dụng di động cho thiết bị của mình sau khi đã tải về ứng dụng đó từ cửa hàng ứng dụng App Store hoặc Google Play.

Ngoài khả năng sử dụng trên hệ điều hành Windows và với các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau: Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle Database, phần mềm giúp tiết kiệm chi phí với khả năng thích ứng với các hệ thống mã nguồn mở miễn phí như hệ điều hành Linux, hệ quản trị CSDL PostgreSQL.

Nên tham khảo thêm các phần sau:

Quản lý hồ sơ

Lưu tệp

Làm việc theo nhóm và quản lý phiên bản tệp

Quy trình nghiệp vụ

Ghi nhận thời gian làm việc

Quản lý văn bản giấy

Internet và E-mail

Cơ chế tích hợp

Tùy chỉnh cá nhân

Sử dụng phiên bản mới của nền tảng

Quy định, tiêu chuẩn (ISO)


 Trang sau 

 Trang trước