Sản phẩm

Cung ứng và mua hàng

"1С:ARM" có hỗ trợ các sơ đồ bổ sung vật tư khác nhau: mua hàng từ nhà cung cấp, hàng hóa được mua bởi người nhận tạm ứng, nhận hàng ký gửi từ người nhận bán hộ, nhận nguyên vật liệu gia công, tiếp nhận và chuyển vào kho thuê ngoài. 

Nhu cầu vật tư được tính toán tự động trên cơ sở lệnh sản xuất và đơn hàng của khách.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Khuyến cáo bổ sung vật tư.

"1С:ARM" cho phép tính chi phí bổ sung để mua nguyên vật liệu và hàng hóa: giao hàng, bốc dỡ, lưu kho...

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Khi lập đơn hàng, có thể chọn nhà cung cấp tối ưu: dựa
vào đơn giá, thời hạn và các điều kiện giao hàng khác.
 

Trong chương trình có thể lập bộ chứng từ đầy đủ: hóa đơn nhận hàng, hóa đơn GTGT, hóa đơn thanh toán...

Để kiểm soát và phân tích việc mua hàng và lưu chuyển hàng hóa, vật tư, có thể dùng các báo cáo chuyên dụng, trong đó thông tin được chi tiết hóa đến từng mặt hàng cụ thể.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Bảng kê hàng hóa có sẵn theo kho.Trang sau

Trang trước