Sản phẩm

Dùng thử sản phẩm

Hướng tới mục tiêu tạo ra một môi trường thuận lợi hơn nữa cho những người quan tâm có cơ hội tiếp cận và sử dụng thử hệ thống các chương trình trên nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8, 1VS xin giới thiệu với quý vị về chương trình dùng thử với các nội dung sau: 
 

       
                   Bài viết liên quan 1C:KẾ TOÁN 8

                  

                   Bài viết liên quan 1C:BÁN LẺ 8

       


1C:QUẢN LÝ TỔNG THỂ (ARM) 


      

                   Bài viết liên quan 1C:Quản lý tổng thể (ARM)

           

                   Bài viết liên quan 1C:Quản lý thương mại

       
         
                   Bài viết liên quan 1C:Quản lý văn bản (ECM)


Lưu ý: 
    • Để có thể sử dụng thử 1 cách có hiệu quả các giải pháp phần mềm, bạn hãy tham gia các khóa học miễn phí tại trung tâm đào tạo 1C của chúng tôi hoặc xem tài liệu hướng dẫn sử dụng.
    • Nếu có bất cứ thắc mắc nào trong quá trình dùng thử, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc đặt câu hỏi cho Trung tâm hỗ trợ. 
    • Các bản này là các bản dùng thử do đó có 1 số điểm hạn chế nhất định so với các phiên bản thương mại.