Danh sách đối tác

Công ty TNHH tích hợp hệ thống quản lý quốc tế GIMASYS (Hà Nội)

Giới thiệu

Công ty TNHH tích hợp hệ thống quản lý quốc tế GIMASYS (Hà Nội)

Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế tập trung vào các lĩnh vực tư vấn và triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resources Planning - ERP), cung cấp dịch vụ đào tạo và bảo trì hệ thống ERP, hoạch định chiến lược phát triển công nghệ thông tin cho tổ chức và doanh nghiệp lớn.

Địa chỉ: Số18/5/259, phố Vọng quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: +84 (04) 628-2267, fax: +84 (04) 869-8642
Email:info@gimasys.com
Website: www.gimasys.com