Danh sách đối tác

Công ty TNHH TM và tin học Duy Linh (Vĩnh Phúc)

Giới thiệu

Công ty TNHH TM và TIN HỌC DUY LINH (Vĩnh Phúc) 

Địa chỉ: Số 46, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 
Phụ trách kinh doanh sản phẩm 1C: Ông Đỗ Trung Bắc  
Di động: 0904-874-799 
Điện thoại: 0211.3874-799  
Email: dlc_duylinh@yahoo.com