Văn bản pháp quy

Quyết định 879/QĐ-TCT ngày 15/05/2015

Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/5/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.
Tài liệu đính kèm: Tải về
24-07-2015

   
Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/5/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.

Số hiệu văn bản:  879/QĐ-TCT
Ngày ban hành:  15.05.2015