Văn bản pháp quy

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014

30-06-2014


Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ 02/8/2014 và thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC.
 
Số hiệu văn bản:  78/2014/TT-BTC
Ngày ban hành:  18.06.2014