Ứng dụng "1C:Thu ngân di động" được dùng để lập chứng từ bán lẻ trong môi trường bán hàng lưu động, chuyển phát nhanh, thu tiền dịch vụ Taxi và các trường hợp bán lẻ lưu động khác. Chương trình cho phép ghi nhận hàng bán và nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng. Có thể in phiếu tính tiền trên máy in phiếu tính tiền và máy ghi nhận tiền mặt di động.

Để tạo chỗ làm việc của thu ngân, cần cài đặt ứng dụng "1C:Thu ngân di động" trên Smartphone hoặc máy tính bảng có cài đặt hệ điều hành Android. Ứng dụng có giao diện đơn giản, trực quan cho phép người sử dụng dễ dàng nắm bắt chương trình.

"1C:Thu ngân di động" có thể sử dụng để làm ứng dụng thu ngân kết nối với các chương trình Back-office, hỗ trợ giao diện máy tính tiền Offline. Có thể thực hiện trao đổi qua tệp hoặc Web-service. Khi tích hợp, dữ liệu về hàng hóa, giá bán lẻ sẽ chuyển từ hệ thống Back-office sang ứng dụng "1C:Thu ngân di động", cuối ngày làm việc dữ liệu bán hàng sẽ truyền ngược lại.

Hình thức trao đổi này được hỗ trợ trong các cấu hình mẫu trên nền tảng "1C:DOANH NGHIỆP":

Khi kết nối ứng dụng di động với cấu hình mẫu, cho phép doanh nghiệp thương mại nhận thông tin bán hàng và số dư tại các điểm bán hàng một cách kịp thời để đưa ra quyết định quản trị và lập báo cáo cần thiết.