Mục đích của hoạt động marketing trong công ty thương mại – phân loại cửa hàng sao cho phần lớn khách ghé thăm có mua hàng, đồng thời chi phí duy trì hoạt động đó là nhỏ nhất.

Để đạt được mục đích này, cấu hình cung cấp các tính năng sau:

  • Quản lý cơ sở khách hàng: phân nhóm khách hàng mục tiêu và nghiên cứu nhu cầu của nhóm khách hàng điển hình cho mỗi cửa hàng. Chi tiết...

  • Quản lý phân nhóm hàng hóa: tạo phân nhóm hàng hóa tối ưu phù hợp với nhu cầu của nhóm khách hàng mục tiêu. Chi tiết...

  • Quản lý thiết lập giá: thiết lập chính sách giá của công ty phụ thuộc vào định dạng và vị trí của cửa hàng. Chi tiết...

  • Quản lý chương trình marketing: quảng bá sản phẩm mới, chiết khấu cho nhóm khách hàng cụ thể, bán giảm giá và các chương trình khác. Chi tiết...