Cấu hình "1C:BÁN LẺ 8" cung cấp cho người sử dụng giao diện chuyên biệt quầy thu ngân để lập chứng từ bán lẻ hàng hóa bằng phương pháp theo dòng. Giao diện quầy thu ngân (QTN) thích ứng để sử dụng trên màn hình cảm ứng, màn hình có kích cỡ nhỏ, ngoài ra để làm việc với phím đã lập trình.

Việc tùy chỉnh quầy thu ngân cho phép hạn chế tính năng của thủ ngân chỉ bằng các giao dịch được phép phù hợp với kỹ thuật bán lẻ tại doanh nghiệp. Chi tiết...

Cấu hình cho phép thu ngân ghi nhận bán hàng đối với các doanh nghiệp khác nhau và in phiếu tính tiền của doanh nghiệp tương ứng phù hợp với máy ghi nhận tiền mặt và máy in chứng từ thuế môn bài. Xác định doanh nghiệp bán hàng và kho bãi ghi giảm hàng theo tùy chỉnh từ trước trong hệ thống.

Hỗ trợ giao dịch nhận hàng bán bị trả lại trong ngày làm việc và sau khi đóng phiên thu ngân. Khi nhận hàng trả lại, tự động lập gói chứng từ cần thiết.

Thực thi ghi nhận các dạng thanh toán khác nhau: thanh toán bằng tiền mặt, thẻ thanh toán, tín dụng ngân hàng và phiếu quà tặng. Có cho phép thanh toán hỗn hợp phiếu tính tiền bằng các dạng thanh toán khác nhau, lúc này ghi nhận riêng biệt thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản khi nhận hàng trả lại từ người mua. Chi tiết...

Hỗ trợ lập chứng từ bán buôn. Khi tạo chứng từ, có thể sử dụng tìm kiếm toàn văn theo danh mục mặt hàng và chọn dạng giá mặt hàng khác với dạng giá bán lẻ.