Trong cấu hình hỗ trợ làm việc với thiết bị kết nối, mà đảm bảo công nghệ mã vạch. Mã vạch hàng hóa giúp để tự động nhận diện hàng hóa. Trong hệ thống có thể lưu và nhận dạng nhiều kiểu mã vạch khác nhau: CODE 128, CODE 39, EAN 128, EAN 13, EAN 8. Việc sử dụng công nghệ mã vạch cung cấp một loạt các lợi thế rõ ràng khi so sánh với bộ xử lý dữ liệu thủ công.

  • Giảm đáng kể thời gian xử lý hàng hóa theo dòng;

  • Giảm khối lượng công việc cho nhân viên và giảm ảnh hưởng của nhân tố con người dẫn đến thông tin bị sai trong hệ thống thông tin;

  • Ghi nhận riêng biệt hàng hóa cùng loại theo sê-ri và theo đặc tính;

  • Mã hóa thông tin quan trọng. Ví dụ, có thể thiết lập trực tiếp thông tin về nước xuất xứ, nhà sản xuất từ mã đã áp dụng cho gói hàng. 

Chương trình có hỗ trợ lưu mã vạch của nhà sản xuất và khởi tạo mã vạch nội bộ cho hàng hóa theo chiếc và hàng hóa theo cân nói chung đối với toàn mạng lưới bán hàng hoặc trong giới hạn từng cơ sở thông tin riêng biệt. Có thể xác định mã riêng biệt cho đơn vị đo lường chính và đơn vị đóng gói. Ngoài ra, cho phép tìm kiếm trong danh mục và lựa chọn hàng hóa vào phần bảng chứng từ bằng máy quét mã vạch hoặc thiết bị thu thập dữ liệu.

Có thể kết nối quầy thu ngân với tất cả thiết bị: máy quét mã vạch, máy ghi nhận tiền mặt, thiết bị của hệ thống thanh toán thẻ, màn hình khách hàng, ngoài ra còn có thiết bị đọc thẻ từ và cân hàng hóa. Chi tiết...

Hỗ trợ làm việc với thiết bị ngoài đã thiết lập trong gian hàng, ví dụ như máy tính tiền ở chế độ Offline và cân điện tử có in nhãn mác ở chế độ Offline, cũng như với thiết bị để làm việc tại kho – thiết bị thu thập dữ liệu. Chi tiết...

Hỗ trợ làm việc với thiết bị bằng driver của thiết bị ở dạng cấu phần ngoài được cài đặt vào cấu hình trong thành phần của thư viện thiết bị kết nối (TVTBKN). Cấu phần ngoài đã cài đặt phải trải qua việc kiểm tra trong phạm vi chương trình chứng nhận "1C:Tương thích". 

Thường xuyên bổ sung danh sách thiết bị được hỗ trợ.