"1C:KẾ TOÁN 8" có rất nhiều công cụ giúp chúng ta có thể nhanh chóng nắm vững các thao tác làm việc cơ bản với chương trình và ngay lập tức tiếp cận công việc.

Cần trả lời các câu hỏi Trợ giúp ban đầu một cách trình tự và có thể ngay lập tức tiến hành nhập các chứng từ hiện thời.

Bảng chức năng giúp người sử dụng ban đầu nhanh chóng nắm vững chương trình và giúp người sử dụng có kinh nghiệm thực hiện các công việc hàng ngày hiệu quả hơn. Các phần hành kế toán được trình bày trên thanh bảng chức năng dưới dạng sơ đồ làm việc. Các sơ đồ này minh hoạ trình tự thực hiện các nghiệp vụ kinh tế.

Màn hình kế toán có hiệu quả trong trong công tác kế toán hiện tại.

Màn hình kế toán cho phép người sử dụng có được các thông tin sau của doanh nghiệp đã chọn một cách nhanh chóng, và chúng được hiển thị dưới dạng thuận lợi:

 • số dư tại các tài khoản ngân hàng và trong quỹ;

 • công nợ phải thu và phải trả (có chi tiết hoá theo 5 đối tác có công nợ lớn nhất);

 • nhắc nhở về thời hạn nộp báo cáo pháp quy và nộp thuế.

Trung tâm quản lý chống khủng hoảng cho phép có được thông tin về tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp dựa trên dữ liệu kế toán doanh nghiệp.

Trong thời kỳ tình hình tài chính biến động, lãnh đạo của bất kỳ công ty nào đều mong muốn có các báo cáo quản lý linh hoạt. Thật là tuyệt vời, nếu vào thời điểm này, nhân viên kế toán là người trợ giúp đắc lực cho lãnh đạo và có thể trả lời các câu hỏi cấp thiết:

 • Cần trả lương cho ai và là bao nhiêu?

 • Khi nào có thể thu được tiền?

 • Làm thế nào để thanh toán công nợ trước thời hạn?

 • Công ty nào có công nợ nhiều nhất?

 • Doanh nghiệp có bao nhiêu tiền?

 • Doanh nghiệp có thể tiến hành thanh toán cho các đối tác và nộp thuế đúng thời hạn hay không?

 • Bán hàng như thế nào?

 • Các loại hàng hoá nào hoặc phương cách nào đem lại lợi nhuận cao nhất với điều kiện hiện tại?

Các báo cáo chuyên dụng của Trung tâm quản lý chống khủng hoảng giúp trả lời các câu hỏi tương tự.

Trung tâm quản lý chống khủng hoảng cho phép có được thông tin về tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp dựa trên dữ liệu của kế toán doanh nghiệp.

Danh mục đối ứng của các tài khoản thuộc kế toán doanh nghiệp – định khoản kế toán theo cấu hình.

Danh mục giúp cho kế toán:

 • nếu theo nội dung nghiệp vụ kinh tế được hiểu, nghiệp vụ được phản ánh bằng các tài khoản đối ứng nào;

 • nếu theo đối ứng của các tài khoản thuộc kế toán doanh nghiệp theo bên Nợ và (hoặc) theo bên Có được hiểu, cần phản ánh nghiệp vụ trong cấu hình bằng chứng từ nào;

 • khi lọc theo chứng từ được hiểu, nghiệp vụ kinh tế nào được phản ánh trong chứng từ đã chọn.

Để sử dụng hiệu quả hơn chương trình, chúng tôi khuyên bạn nên tham gia đào tạo tại các trung tâm đào tạo được phép cấp chứng chỉ, tại các trung tâm đào tạo của "1C Việt Nam"các khoá học trên internet.