"1С:ARM" có hỗ trợ các sơ đồ bổ sung vật tư khác nhau: mua hàng từ nhà cung cấp, hàng hóa được mua bởi người nhận tạm ứng, nhận hàng ký gửi từ người nhận bán hộ, nhận nguyên vật liệu gia công, tiếp nhận và chuyển vào kho thuê ngoài. 

Nhu cầu vật tư được tính toán tự động trên cơ sở lệnh sản xuất và đơn hàng của khách.

1С:ARM" cho phép tính chi phí bổ sung để mua nguyên vật liệu và hàng hóa: giao hàng, bốc dỡ, lưu kho...

Trong chương trình có thể lập bộ chứng từ đầy đủ: hóa đơn nhận hàng, hóa đơn GTGT, hóa đơn thanh toán...

Để kiểm soát và phân tích việc mua hàng và lưu chuyển hàng hóa, vật tư, có thể dùng các báo cáo chuyên dụng, trong đó thông tin được chi tiết hóa đến từng mặt hàng cụ thể.