Chương trình đảm bảo việc tự động hóa xuyên suốt quá trình bán hàng.

"1С:ARM" hỗ trợ việc tự động hóa các sơ đồ bán hàng khác nhau: từ kho và theo đơn hàng, trả sau và trả trước, bán hàng ký gửi, chuyển giao hàng hóa cho người nhận bán ký gửi, bán lẻ.

Bán hàng

Việc ghi nhận đơn hàng của khách được thực hiện bằng chứng từ "Đơn hàng của khách", trong đó có hiển thị danh sách hàng hóa, thời hạn giao hàng, giá trị đơn hàng. Tùy thuộc vào trạng thái đơn hàng, chứng từ có thể có các trạng thái khác nhau do người sử dụng đặt: "đang thực hiện", "đã thực hiện", "đã đóng"...

Trong biểu mẫu trực quan, người lãnh đạo và người quản lý có thể nhận được thông tin về trạng thái đơn hàng của khách, giao hàng đã thực hiện và dự tính, đơn hàng quá hạn...

Để đảm bảo công việc bán hàng, chương trình có lập ra bộ chứng từ đầy đủ: hóa đơn xuất hàng, hóa đơn thanh toán, hóa đơn giá trị gia tăng...

Lập kế hoạch bán hàng

Có thể lập kế hoạch bán hàng theo doanh nghiệp nói chung hoặc theo bộ phận, người quản lý và theo từng mặt hàng.

Có thể tiến hành lập kế hoạch bằng số lượng hiện vật hoặc giá trị. "1С:ARM" đảm bảo hợp nhất các kế hoạch riêng vào kế hoạch chung của doanh nghiệp.

Để kiểm soát việc thực hiện kế hoạch, trong chương trình có các công cụ phân tích so sánh dữ liệu bán hàng theo thực tế và kế hoạch: theo từng nhân viên, nhóm sản phẩm và từng mặt hàng.

Bán lẻ

Chương trình có hỗ trợ tiến hành kế toán theo số lượng và giá trị hoặc chỉ theo giá trị.

Trong chương trình có thể lập các báo cáo sau:

  • báo cáo quầy hàng;

  • báo cáo biến động và hàng tồn theo giá bán lẻ;

  • báo cáo bán hàng theo giá bán lẻ.

Có thể kết nối với các kiểu thiết bị ngoài sau:

  • máy quét mã vạch;

  • máy ghi nhận tiền mặt;

  • thiết bị thu thập dữ liệu;

  • màn hình khách hàng;

  • đầu đọc thẻ từ;

  • cân điện tử;

  • thiết bị thanh toán thẻ.