1С:Quản lý doanh nghiệp để làm việc di động là một ứng dụng được thực thi trên phiên bản di động của nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP 8.3.

Chương trình được thiết kế để làm việc trên các thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS và Android.

Có thể tải ứng dụng di động này từ Goоgle play hoặc Cửa hàng ứng dụng.

Ứng dụng di động thực hiện các tính năng cơ bản tiến hành ghi nhận đối với doanh nghiệp có khối lượng luân chuyển chứng từ không lớn và khả năng làm việc ở chế độ đa người dùng với giải pháp 1C:Quản lý doanh nghiệp trên máy tính để bàn hoặc trên mây.

Ứng dụng cho phép:

Thực hiện ghi nhận linh hoạt, thuận tiện và nhanh chóng các đơn hàng.

Quản lý cơ sở khách hàng và nhà cung cấp bằng điện thoại và địa chỉ Email của họ.

Tính toán các khoản phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp.

Tính toán hàng hóa: số dự tại kho, đơn giá mua, đơn giá bán, hình ảnh hàng hóa.

Quản lý bán lẻ: tách (xé) phiếu bán hàng từ đơn hàng của khách và trong giao diện riêng biệt của thu ngân.

Phản ánh giao dịch sản xuất: xuất xưởng thành phầm và tính toán giá vốn theo đơn giá kế toán.

Sử dụng máy ảnh của thiết bị như máy quét mã vạch.

Ghi nhận thanh toán của đơn hàng và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Tính toán lợi nhuận thuần.

Gửi hóa đơn thanh toán qua e-mail và SMS.

In báo cáo và chứng từ trên máy in có kết nối WIFI và Bluetooth.

Quản lý công việc ở chế độ đa người dùng cùng với giải pháp 1C:Quản lý doanh nghiệp 8 trên máy tính để bàn hoặc trên mây.