Ứng dụng 1C: Quản lý văn bản phiên bản 2.0 và 2.1 (sau đây là ứng dụng di động) là một ứng dụng di động để làm việc với hệ thống quản lý tài liệu điện tử 1C: Document Management CORP.(Sau đây gọi tắt là ECM).

Ứng dụng di động không thu thập hoặc truyền bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng mà không có sự cho phép của người dùng. Để xác định người dùng trong ứng dụng di động, người dùng sẽ được tạo tên đăng nhập và mật khẩu. Ứng dụng di động không yêu cầu đăng nhập, tất cả thông tin cá nhân hóa người dùng, sẽ được lưu trữ trong ECM.

Lưu trữ dữ liệu: dữ liệu được tạo trong khi làm việc với ứng dụng di động hoặc xuất hiện dưới dạng kết quả của đồng bộ hóa ứng dụng với ECM (mail, nhiệm vụ, lịch làm việc, v.v.) và sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu của bộ nhớ điện thoại. Cơ sở dữ liệu là một phần của ứng dụng di động và  không liên quan đến các ứng dụng khác được cài trong điện thoại. Quyền truy cập vào dữ liệu,được xuất hiện trong ECM do việc trao đổi với ứng dụng di động, sẽ bị giới hạn theo cài đặt quyền truy cập.Kết nối Internet: ứng dụng di động hoạt động mà không cần kết nối với Internet (ngoại tuyến/offline). 

Kết nối với Internet hoặc mạng nội bộ chỉ được yêu cầu khi đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu ECM. Người dùng có thể đồng bộ hóa theo cách thủ công hoặc tự động. Để tự động hóa trong cài đặt ứng dụng, người dùng sẽ được cung cấp các thiết lập tương ứng. Nếu không kết nối mạng, ứng dụng sẽ hoạt động với dữ liệu đã tải xuống trước đó hoặc ở chế độ xem.

Sử dụng máy ảnh: ứng dụng di động có thể sử dụng máy ảnh của thiết bị để quét mã QR khi tự động thiết lập đồng bộ hóa với ECM, cũng như tạo tài liệu ảnh và video mà người dùng đính kèm vào các nhiệm vụ và thư từ. Ứng dụng di động chỉ có thể sử dụng camera khi có sự chỉ dẫn của người dùng.

Sử dụng micrô: ứng dụng di động có thể sử dụng micrô của thiết bị để tạo tài liệu âm thanh mà người dùng đính kèm vào các nhiệm vụ và thư từ. Ứng dụng di động chỉ có thể sử dụng micrô khi có sự chỉ dẫn của người dùng.

Trạng thái thiết bị: ứng dụng di động nhận thông tin về loại hình kết nối Internet (mạng di động hoặc Wi-Fi), cũng như về tốc độ của nó để tối ưu hóa quá trình đồng bộ hóa với ECM. Ứng dụng nhận thông tin về loại thiết bị và phiên bản hệ điều hành và gửi thông tin này đến ECM trong quá trình đồng bộ hóa để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

Thông báo cục bộ và thông báo đẩy (Push Notification): ứng dụng di động có thể tạo thông báo cục bộ trên thiết bị để thông báo về các sự kiện trong lịch của người dùng, có thể nhận thông báo đẩy từ ECM.