1. Có thể xem ví dụ triển khai giải pháp "1C:Quản lý thương mại" ở đâu?

Đối tác của hãng 1C thực hiện việc triển khai giải pháp. Các ví dụ triển khai được đăng tải trong danh mục "Thông tin triển khai" trên website www.1c.ru. Thông tin này được cung cấp tự nguyện bởi đối tác và được sự cho phép của khách hàng nên ở đây chỉ cung cấp một phần nhỏ ứng dụng thành công "1C:Quản lý thương mại". Chúng tôi hi vọng rằng, sau khi triển khai thành công giải pháp này tại doanh nghiệp của bạn, thông tin doanh nghiệp của bạn sẽ có trong danh mục "Thông tin triển khai". 

2. Toàn bộ đối tác của hãng "1C" có thể tham gia bán hàng và triển khai giải pháp "1C:Quản lý thương mại"?

Quyền bán hàng và triển khai giải pháp ứng dụng dựa trên nền tảng "1C:DOANH NGHIỆP 8" được xác định bằng hợp đồng Franchise giữa hãng 1C và đối tác của hãng 1C. Để nhận được quyền này cần thực hiện các điều kiện, trong đó có điều kiện về đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đối tác của hãng. Khi thực hiện các điều kiện này các đối tác sẽ nằm trong danh sách đối tác được đề xuất triển khai giải pháp ứng dụng trên cơ sở "1C:DOANH NGHIỆP 8". 

3. Có thể ứng dụng giải pháp "1C:Quản lý thương mại" ở cửa hàng nhỏ không?

Có, cấu hình "Quản lý thương mại" do hãng 1C phát hành được thiết kế cho các doanh nghiệp thương mại có quy mô khác nhau. Và đối với các cửa hàng nhỏ vẫn đảm bảo các tính năng tự động đúng như dành cho “cửa hàng lớn”, lúc này doanh nghiệp có thể sử dụng chính xác một phần chức năng của chương trình mà họ cần. Ví dụ, nếu doanh nghiệp không cần lập kế họach bán hàng hoặc không cần phân loại mặt hàng theo danh mục đặc tính mà không bắt buộc. Bạn không nên lo lắng về các tính năng mở rộng – đối với công việc thực tế, doanh nghiệp không bắt buộc phải thực hiện toàn bộ các phần trong chương trình như là điều này thường có trong "các hệ thống dành cho doanh nghiệp nhỏ", mà được chuyển đổi từ hệ thống "lớn". 

4. Chương trình "1C:Quản lý thương mại" có phù hợp đối với doanh nghiệp thương mại vừa có 15 chỗ làm việc hay không?

Có, cấu hình mẫu "Quản lý thương mại" được xây dựng để tự động hóa việc quản lý của doanh nghiệp thương mại từ lãnh đạo đến nhân viên trong hệ thống. 

5. Xin hãy nói qua về hiệu suất hoạt động của hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8?

Các khía cạnh khác nhau về quy mô hiệu suất của hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8 được xem xét trong sách chuyên ngành và được mô tả trên website www.1c.com.vn. Nếu nói một cách ngắn gọn là, chúng ta hiểu hiệu suất của hệ thống phụ thuộc ít vào phụ tải do tăng quy mô hiệu suất. 

6. Có thể là hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8 được áp dụng cho tập đoàn, nhưng hệ thống sẽ không phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này có phù hợp với thực tế hay không?

Không, việc khẳng định này là không phù hợp với thực tế. Việc tăng quy mô hiệu suất và khả năng làm việc với phụ tải lớn không có nghĩa là định hướng giải pháp ứng dụng chỉ dành cho tập đoàn. 

7. Được biết, làm việc với giải pháp ứng dụng trên nền tảng mới có nghĩa là, khi đó số lượng máy tính phải lớn hơn 50. Điều này có đúng và phù hợp hay không?

Không, điều đó không đúng. Khả năng làm việc của 1C:DOANH NGHIỆP 8 với số lượng lớn phiên làm việc không có nghĩa là, nền tảng này và tất cả các giải pháp ứng dụng được định hướng chỉ dành cho nơi làm việc có số lượng lớn. Trong số người sử dụng giải pháp "Quản lý thương mại" có đủ cả các doanh nghiệp nhỏ với số lượng nơi làm việc từ 1 đến 20 máy. 

8. Giám đốc doanh nghiệp có thể nhận được thông tin về các chỉ tiêu cơ bản công việc của họ, mà không cần tải chương trình và cũng không được đào tạo để làm việc chương trình?

Có, trong cấu hình mẫu "Quản lý thương mại" xem xét cơ chế "Báo cáo dành cho lãnh đạo", mà cơ chế này cho phép thường xuyên gửi cho giám đốc thông tin về chỉ tiêu bất kỳ hiện có về công việc của doanh nghiệp dưới dạng văn bản, bảng hoặc đồ thị. Thông tin có thể được gửi qua E-mail và người quản lý có thể xem thông tin này ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. 

9. Chương trình có cho phép đánh giá thời hạn trung bình lưu kho hàng hóa tại các kho hoặc ở người nhận bán ký gửi?

Có, hệ thống hệ thống của báo cáo phân tích trong cấu hình mẫu "Quản lý thương mại" cho phép phân tích vòng quay hàng hóa. Để thực hiện điều này cần sử dụng báo cáo "Phân tích vòng quay hàng hóa". 

10. Bằng chương trình có thể đánh giá hàng hóa hoặc nhóm hàng hóa đang "ứ đọng"?

Có, chương trình có thể tiến hành đánh giá điều đó, khi sử dụng báo cáo "Phân tích vòng quay hàng hóa" sau khi phân tích hoặc lọc hàng hóa theo thời hạn trung bình lưu kho dài.

11. Có thể so sánh khối lượng hàng bán và lợi nhuận có được khi bán hàng hóa do những người quản lý khác nhau của doanh nghiệp thực hiện hay không?

Có, để phân tích công việc của những người quản lý bán hàng theo các chỉ tiêu khác nhau, chúng tôi đề xuất sử dụng báo cáo "Chỉ tiêu công việc của người sử dụng". Bằng báo cáo "Báo cáo dành cho lãnh đạo" có thể nhận được thông tin để đánh giá người quản lý. 

12. Giám đốc có thể đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các chương trình Marketing hay không?

Có, để đánh giá chương trình marketing sử dụng báo cáo "Phân tích các tiếp xúc và nguồn thông tin của khách hàng". Có thể xem xét tổng kết nguồn thông tin trong báo cáo "Báo cáo dành cho lãnh đạo". 

13. Giám đốc thương mại (kinh doanh) có thể nhận được thông tin biểu đồ, ví dụ, về lợi nhuận từ việc bán các loại hàng hóa khác nhau hay không?

Có, để nhận được thông tin như vậy, Bạn có thể sử dụng báo cáo "Bán hàng" sau khi chọn loạt mặt hàng và lập biểu đồ tròn. 

14. Người quản lý khu vực có thể nhận được biểu đồ so sánh khối lượng hàng bán ở các vùng khác hay không?

Có, để nhận được thông tin như vậy Bạn có thể sử dụng báo cáo "Bán hàng" (dạng biểu đồ). Thông tin về vùng được ghi nhận trên thẻ Khách hàng mới. Việc tùy chỉnh báo cáo cho phép so sánh thông tin bán hàng ở các vùng khác nhau. 

15. Trong chương trình có báo cáo quản lý chuẩn về hàng bán, ví dụ, những loại mặt hàng nào được bán chạy nhất ở các vùng khác nhau hay không?

Có, để nhận thông tin như vậy có thể sử dụng báo cáo "Bán hàng". 

16. Không cần người lập trình, từ cấu hình mẫu có thể đưa ra biểu đồ so sánh biến động hàng bán của một số loại hàng cụ thể và xác định, vào thời gian (kỳ) nào hàng hóa này bán chạy nhất hay không?

Có, có thể, để thực hiện điều này Bạn sử dụng báo cáo "Bán hàng (dạng biểu đồ)". Có thể hiển thị báo cáo dưới dạng biểu đồ vào kỳ nào đó có gom nhóm theo ngày, tuần, tháng. Trong báo cáo "Báo cáo dành cho lãnh đạo" có thể so sánh khối lượng hàng bán với kỳ trước của năm hiện tại hoặc với kỳ tương tự của năm trước. 

17. Trong chương trình có lập ra bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra hay không?

Có. Trong chương trình có thể lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra, cũng có thê đánh giá số tiền thuế GTGT theo các giao dịch thương mại đã thực hiện trong chương trình. Về sau, dữ liệu từ hệ thống bán hàng có thể được kết xuất vào chương trình kế toán và dựa trên các dữ liệu này và dữ liệu của chương trình kế toán có thể tính toán đầy đủ thuế GTGT theo tất cả các giao dịch. 

18. Có thể kết xuất dữ liệu theo kế toán thuế và kế toán doanh nghiệp sang chương trình "1C:KẾ TOÁN 8"?

Có. Việc kết xuất chứng từ bán hàng liên quan đến kế toán pháp quy từ cấu hình "Quản lý thương mại" sang chương trình kế toán được xem xét. Khi đó việc kết xuất được thực hiện vào chương trình kế toán – "1C:KẾ TOÁN 8". 

19. Có thể thực hiện tùy chỉnh sơ đồ các bút toán và có thể nhập thay đổi vào sơ đồ các bút toán đó được không?

Khi trao đổi dữ liệu từ cấu hình "Quản lý thương mại" sang chương trình kế toán, thực hiện kết xuất các chứng từ của kế toán pháp quy. Các bút toán theo các chứng từ này được lập trong chương trình kế toán. Phương pháp này làm cho công việc trong chương trình bán hàng không phụ thuộc vào thay đổi của luật pháp, hệ thống tài khoản và sơ đồ các bút toán. 

20. Doanh nghiệp sản xuất có thể áp dụng chương trình "1C:Quản lý thương mại" và lập các giao dịch tiếp nhận và giao nguyên vật liệu và thành phẩm hay không?

Chúng tôi khuyến cáo áp dụng chương trình này để tự động hóa hoạt động quản lý và kế toán của doanh nghiệp thương mại. Hiện nay, chúng tôi chưa thấy trở ngại nào khi áp dụng chương trình cho doanh nghiệp sản xuất để tự động hóa kế toán kho và kế toán bán hàng. Để tự động hóa kế toán sản xuất, tốt nhất, bạn nên áp dụng giải pháp chuyên ngành. 

21. Có thực hiện kế toán các giao dịch nhập khẩu hàng hóa trong chương trình hay không?

Có, trong cấu hình mẫu hỗ trợ kế toán hàng hóa nhập khẩu, nước xuất xứ và số tờ khai hải quan. 

22. Chương trình có hỗ trợ làm việc với các tờ khai hải quan, đi kèm với hàng hóa nhập khẩu hay không?

Có, trong cấu hình mẫu "Quản lý thương mại" hỗ trợ kế toán tờ khai hải quan. 

23. Có thể phản ánh trong chương trình mức thuế quan và lệ phí phải nộp khi mua hàng hóa nhập khẩu?

Có, trong cấu hình mẫu có thể phản ánh chi phí bổ sung liên quan đến việc cung cấp và giao hàng, mà trong đó còn có thể việc thanh toán thuế quan. 

24. Có thể lập giao dịch hàng đổi hàng trong chương trình hay không?

Có, để thực hiện điều này trong cấu hình mẫu có chứng từ "Điều chỉnh công nợ". 

25. Có khả năng lập chứng từ chi tiền tạm ứng cá nhân và báo cáo ứng trước trong chương trình hay không?

Có, trong cấu hình mẫu "Quản lý thương mại" có thể lập phiếu chi tiền tạm ứng cá nhân và báo cáo tạm ứng của cá nhân. 

26. Người quản lý mua hàng có thể lập chứng từ chi công tác, chi đi lại, chi xăng dầu… hay không?

Có, thông tin về chi phí công tác và chi phí khác của cá nhân được phản ánh trong báo cáo tạm ứng. 

27. Trong chương trình có thể lập chứng từ tiếp nhận tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình và các tiếp nhận khác không liên quan đến hoạt động bán hàng hay không?

Khi tạo dựng cấu hình "Quản lý thương mại" giả định rằng, kế toán thuế và kế toán doanh nghiệp có đầy đủ giá trị của TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình được thực hiện trong chương trình kế toán. Để phản ánh tương tự trong kế toán quản trị chi phí mua TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình, cũng như các tiếp nhận khác không liên quan đến hoạt động bán hàng, có thể sử dụng chứng từ thanh toán "Phiếu chi" và "Ủy nhiệm chi" với dạng giao dịch “Chi khác” và có thể phân tích chi tiền theo các dạng lưu chuyển tiền tệ. 

28. Có thể lập trong chương trình chứng từ nhận tín dụng từ ngân hàng, cũng như các thu tiền khác vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, mà không liên quan đến giao dịch thương mại?

Đặc biệt là để lập các giao dịch như vậy, Bạn cần nhập dạng giao dịch bổ sung cho các chứng từ thanh toán "Chi (thu) khác tiền mặt". Hơn nữa, việc thu và chi tiền có thể được phân loại theo các dạng lưu chuyển tiền tệ. Để thực hiện điều này trong chương trình có danh mục đặc biệt. Trong "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" có thểm xem xét phân bố tiền mặt theo từng dạng lưu chuyển tiền tệ và phân loại, ví dụ, có bao nhiêu tiền đã dùng thanh toán cho nhà cung cấp, vay ngân hàng bao nhiêu tiền và bao nhiêu tiền trả lương nhân viên. Trong báo cáo "Báo cáo dành cho lãnh đạo" thông tin này được trình bày dưới dạng biểu đồ hình tròn. 

29. Có thể sử dụng nhiều pháp nhân của một tập đoàn trong chương trình và theo dõi công nợ với một chủ sở hữu duy nhất?

Có. Trong chương trình có thể lập các chứng từ thay cho nhiều doanh nghiệp có pháp nhân khác nhau. Công nợ với đối tác được thực hiện với một chủ sở hữu duy nhất – tập đoàn hợp nhất tất cả các doanh nghiệp. Đồng thời có khả năng kiểm soát số dư hàng hóa theo từng doanh nghiệp. 

30. Có thể tự động tính lại đơn giá hàng hóa khi thay đổi tỷ giá đô la không?

Có, có thể. Để thực hiện điều này cần đặt giá hàng hóa bằng đô la và mỗi ngày cần cập nhật thông tin về tỷ giá đô la trong danh mục tiền tệ. Khi lập chứng từ, đơn giá tính bằng đồng sẽ được tự động tính lại theo tỷ giá đô la đã thiết lập trong danh mục tiền tệ vào ngày chứng từ. 

31. Có thể tự động quy định giá cho nhóm khách hàng không?

Để phân loại người mua nên chia họ thành các nhóm trong danh mục "Đối tác". Trong chương trình còn có khả năng phân loại thay thế người mua phù hợp với các thuộc tính gán cho họ (ví dụ, người mua buôn, cửa hàng, …). Dạng giá dành cho người mua được đưa ra trong hợp đồng đã lập với người mua. Có thể có nhiều hợp đồng với người mua, nhưng một trong số đó được chọn làm hợp đồng chính. Bằng việc xử lý gom nhóm có thể đặt chỉ một dạng giá trong các hợp đồng chính của nhóm người mua hoặc của danh sách người mua tùy ý. 

32. Có khả năng tiến hành công việc theo các đơn hàng từ trước của người mua hay không?

Có. Trong cấu hình cho phép dự phòng hàng hóa từ số dư hiện tại trong kho, cũng như dự phòng cho hàng hóa trong các hóa đơn bán hàng sắp giao (chờ hàng hóa, "hàng hóa đi đường"). Khi lập đơn hàng của khách có thể kiểm tra phần trăm thanh toán trả trước theo đơn hàng của khách và giao hàng, ví dụ, chỉ với điều kiện thanh toán trả trước 100%. 

33. Có tính năng khi sao chép hóa đơn bán hàng và cần biết xem: hàng hóa nào đã có trong kho và cần đặt hàng hóa nào?

Có, trong chương trình đã có tính năng này. Trong đó có thuật toán đặt dự phòng tự động hàng hóa tại kho, mà dự phòng hàng hóa phù hợp với việc sẵn có hàng hóa ở kho có tính trước đến việc người mua khác đặt hàng. Ngoài ra, khi chọn hàng hóa vào chứng từ hãy chỉ ra số dư của hàng hóa tự do (có tính trước đến việc người mua đặt hàng). 

34. Người mua có thể đặt hàng trực tiếp với nhà cung cấp, nếu như hàng hóa đó không còn trong kho?

Có, trong chương trình có tính năng đặt hàng tự động với nhà cung cấp dựa vào hàng hóa có tại kho, dựa vào việc người mua đặt trước hàng và các đơn hàng đã lập cho nhà cung cấp. 

35. Trong chương trình có khả năng theo dõi dự phòng tối thiểu tại kho và đặt hàng nhà cung cấp theo mức cần không?

Có thể đặt mức dự phòng bắt buộc hàng hóa tại kho bằng chứng từ "Đặt hàng nội bộ". Dựa vào đơn hàng nội bộ đã lập từ trước theo mỗi kho, sau đó có thể tự động lập đơn hàng đặt nhà cung cấp. Lúc này phân tích số dư hàng hóa hiện có tại kho và đơn hàng nội bộ từ mỗi kho. Ngoài ra, trong chương trình có tính năng nhập số dư dự tính theo mỗi hàng hóa và lập đơn hàng đặt nhà cung cấp theo số dư dự tính đã nhập. 

36. Chương trình có cho phép làm việc với điểm bán lẻ ở xa không?

Có, cho phép. Trong chương trình có lập các giao dịch như vậy, như điều chuyển hàng hóa đến điểm bán lẻ, thu tiền bán hàng, tiến hành kiểm kê tại điểm bán ở xa. Để kiểm soát số dư tại điểm bán lẻ và kiểm tra công nợ sử dụng các báo cáo chuyên biệt. 

37. Có thể kiểm tra tính kịp thời thanh toán hàng hóa bán trả sau không?

Có. Có thể kiểm tra tính kịp thời thanh toán hàng hóa bán trả sau, nếu việc bán hàng trả sau được thực hiện trong phạm vi đơn hàng cụ thể của người mua. Trong đơn hàng của khách có thể thiết lập ngày dự trù thanh toán. Trong báo cáo "Phân tích đơn hàng của khách" có thể đưa ra danh sách các hóa đơn bán hàng này (đơn hàng của khách), mà theo đó hàng hóa đã bán đi, nhưng chưa thanh toán và ở các hóa đơn này có dự tính ngày thanh toán bằng hoặc sau ngày hiện tại. Ngoài ra trong chương trình có báo cáo "Công nợ phải thu theo khoảng thời gian" có thể phân tích thông tin theo thời hạn công nợ và xác định những người mua nào thường xuyên quá hạn thanh toán. 

38. Doanh nghiệp chúng tôi có làm việc với các cửa hàng bán lẻ, mà có giao hàng hóa cho họ. Người quản lý chịu trách nhiệm công việc tại các cửa hàng này có thể đánh giá, trong cửa hàng nào bán chạy nhất loại hàng hóa nào?

Có, có thể. Phân chia theo loại hàng hóa có thể được thực hiện bằng cơ chế thuộc tính có sẵn trong chương trình. Có thể phân tích bán hàng theo cửa hàng bằng báo cáo "Bán hàng" sau khi thiết lập trình tự gom nhóm tương ứng. Có thể tiến hành đánh giá hiệu quả theo các chỉ tiêu khác nhau, ví dụ theo số tiền doanh thu hoặc theo lợi nhuận có được khi bán một số loại mặt hàng cụ thể trong cửa hàng. Có thể thiết lập trình tự sắp xếp làm sao, để cửa hàng có chỉ tiêu bán hàng tốt nhất về loại hàng hóa này hoặc loại hàng hóa khác, sẽ được hiển thị trong phần đầu danh sách được lập bằng báo cáo đó. 

39. Có thể tiến hành phân tích công việc của các đại diện thương mại (đại lý) không?

Có, để phân tích như vậy trong cấu hình mẫu có báo cáo "Hạch toán công nợ với người nhận ký gửi". 

40. Chúng tôi làm việc với nhiều nhà cung cấp. Có thể phân tích so sánh doanh số bán hàng tại các cửa hàng, mà có giao hàng hóa cho họ hay không?

Có thể phân tích hiệu quả hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bằng báo cáo "Bán hàng" bằng cách lọc trong báo cáo theo danh sách cửa hàng mà cần phân tích việc bán hàng tại đó và bằng cách đặt trình tự tương ứng gom nhóm và sắp xếp dữ liệu. Để nhìn rõ báo cáo này có thể được hiển thị dưới dạng biểu đồ tròn, mà bằng báo cáo này có thể phân tích nhanh chóng hiệu quản bán hàng tại các cửa hàng đó. 

41. Khi làm việc với nhiều cửa hàng – nhà cung cấp, có thể nhận được danh sách các cửa hàng còn nợ mà họ chưa trả tiền hàng hóa đã mua?

Có, để thực hiện điều này sử dụng báo cáo "Bảng kê theo người nhận ký gửi" có thể lọc theo người nhận ký gửi, mà họ đã quá hạn thanh toán đã thiết lập trong chứng từ. 

42. Chúng tôi bán hàng ký gửi. Có thể nhận được thông tin về tất cả số dư hàng ký gửi đã bán?

Có, có thể nhận được thông tin như vậy bằng báo cáo "Bảng kê theo lô hàng" bằng cách lọc chỉ những hàng hóa đã bán ở những người đặt ký gửi. Báo cáo có thể được lập theo từng người đặt ký gửi và theo các chứng từ ban đầu đã được lập khi nhận hàng hóa ký gửi. 

43. Khi bán hàng hóa ký gửi, bằng chương trình có thể phân tích, nhận hàng hóa để bán của người đặt ký gửi nào có lợi hơn?

Có. Bằng báo cáo "Phân tích đơn giá" có thể so sánh giá bán của những người đặt ký gửi khác nhau, còn bằng báo cáo "Bán hàng" có thể phân tích tổng doanh thu và lợi nhuận từ việc bán hàng hóa của những người đặt ký gửi đó. 

44. Chúng tôi kinh doanh thiết bị gia dụng. Có thể phân tích hàng bán theo các thuộc tính khác nhau – màu sắc, dạng nguyên vật liệu, nơi sản xuất?

Có, điều này là có thể. Trong chương trình có tiến hành kế toán hàng hóa theo các đặc tính hàng hóa khác nhau. Hơn nữa, đối với mỗi hàng hóa (hoặc nhóm hàng) có thể đưa ra bộ đặc tính của nó, mà sau đó có thể phân tích theo từng đặc tính đó. Ví dụ, đối với mặt hàng quần áo đó có thể là màu sắc, kích cỡ, loại da, đối với tủ lạnh có thể là kích thước, kích cỡ ngăn lạnh. 

45. Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển, nhằm vào trọng lượng và thể tích đơn hàng. Trong chương trình có thể đưa ra thông tin về trọng lượng và thể tích đơn hàng hay không?

Có thể trong trường hợp này, nếu trọng lượng và thể tích hàng hóa được đưa ra dưới dạng các đặc tính khác nhau của hàng hóa. 

46. Có thể sử dụng nhiều dạng giá cho một hàng hóa?

Đối với mỗi hàng hóa có thể sử dụng số lượng không giới hạn về dạng giá. Các dạng giá được quy định cho hàng hóa và được lưu trong danh mục "Dạng giá hàng" mà chính người sử dụng có thể bổ sung và thay đổi danh mục đó. Đối với mỗi hàng hóa có thể quy định bao nhiêu dạng giá, thì có bấy nhiêu dạng giá được nhập vào danh mục tương ứng. 

47. Trong chương trình có thể tiến hành kế toán riêng biệt tại các kho bán buôn và kho bán lẻ?

Có, có thể. Trong chương trình tiến hành kế toán riêng biệt tại các kho bán buôn và bán lẻ. Khi giao hàng hóa từ kho bán lẻ chương trình kiểm soát đơn giá mà bán lẻ hàng hóa. 

48. Trong doanh nghiệp có nhiều kho. Cần đánh giá lợi nhuận khi bán hàng hóa từ kho cụ thể. Có thể tiến hành kế toán hàng hóa trong chương trình theo từng kho hay không?

Trong chương trình có tiến hành kế toán hàng hóa theo lô theo từng kho cụ thể của doanh nghiệp. Bằng các tùy chỉnh của chương trình người sử dụng có thể chọn phương pháp tiến hành kế toán theo lô – trong toàn doanh nghiệp nói chung hoặc theo từng kho cụ thể. 

49. Chương trình cho phép nhập thông tin về hàng hóa, nếu hàng hóa được tiếp nhận theo gói và bán ra từng chiếc?

Có, cho phép. Đối với mỗi hàng hóa có quy định số lượng gói bất kỳ. Việc tiếp nhận và giao hàng có thể được thực hiện theo các gói khác nhau. 

50. Chương trình cho phép tính toán chi phí bổ sung (vận chuyển, lưu hàng hóa) khi tiếp nhận hàng hóa để phân tích lợi nhuận của các hợp đồng?

Có, cho phép. Thậm chí, các chi phí bổ sung này có thể coi như chi phí nội bộ (bên trong), cũng như chi phí ngoài (các dịch vụ của doanh nghiệp khác). Các chi phí bổ sung có thể được tính vào giá thành hàng hóa và được phân bổ phù hợp với trọng lượng, khối lượng và tổng số hàng hóa. Các chi phí bổ sung có thể được lập từ thời điểm tiếp nhận hàng hóa. 

51. Trong chương trình có thể nhìn thấy thông tin về trạng thái hạch toán đối trừ với nhà cung cấp?

Có. Có thể chi tiết hóa việc hạch toán đối trừ với nhà cung cấp đến từng hợp đồng và chứng từ ban đầu đã lập với họ. Như vậy, có thể xác định, theo hợp đồng nào với nhà cung cấp có công nợ. Nếu việc hạch toán đối trừ được tiến hành theo từng chứng từ hạch toán, có thể phân tích công nợ theo mỗi chứng từ cụ thể của nhà cung cấp. 

52. Có thể đặt giá bán dựa trên giá nhập hàng hóa và mức lãi bán hàng đưa ra hay không?

Có, để thực hiện điều này trong chương trình có tính năng tính toán lại đơn giá bằng bộ xử lý "Tạo giá". 

53. Có thể đưa ra mức lãi bán hàng khác nhau cho nhóm hàng hóa khác nhau?

Có, có thể. Các mức lãi bán hàng cho các nhóm hàng hóa khác nhau được đưa ra trong chứng từ "Đặt bảng giá". 

54. Người quản lý bán hàng có thể thiết lập các mức chiết khấu tùy ý cho người mua khi bán hàng hóa hay không?

Có, có thể. Danh sách các chiết khấu được lưu trong danh mục "Chiết khấu và phụ thu" mà người sử dụng có thể bổ sung loại chiết khấu vào danh mục này bất kỳ khi nào. Lúc này có thể quy định chiết khấu chỉ cho một số hàng hóa nào đó. Khi quy định chiết khấu có thể xác định các điều kiện bổ sung, số tiền chứng từ, thời gian hiệu lực của chiết khấu, chiết khấu theo thẻ giảm giá… Người quản lý có thể quy định mức chiết khấu, phụ thu cho đối tác từ trước hoặc vào thời điểm lập chứng từ. 

55. Trong chương trình có thể đưa ra "Các chương trình Marketing" khác nhau khi làm việc với các cửa hàng?

Có, có thể. Chương trình cho phép xác định chiết khấu này hoặc chiết khấu khác cho hàng hóa cụ thể khi thực hiện các điều kiện đã quy định. Các điều kiện này được đưa ra trong chứng từ "Đặt chiết khấu cho hàng hóa". Lúc này “các chương trình Marketing” có thể được đưa ra vào thời gian nào đó, ví dụ dịp năm mới. Người quản lý có thể hủy chiết khấu này hoặc chiết khấu khác vào thời điểm bất kỳ. Để thực hiện điều đó có sử dụng chứng từ "Hủy bỏ chiết khấu mặt hàng". 

56. Có thể cấm người sử dụng lập chứng từ, chỉnh sửa giá không?

Có, có thể cấm soạn giá và chiết khấu trong chứng từ. Ngoài ra có thể cấm bán hàng hóa dưới mức giá quy định, khi đó người sử dụng sẽ có khả năng chỉnh sửa giá và chiết khấu, tuy nhiên người sử dụng không thể thiết lập giá cuối cùng trong chứng từ thấp hơn mức cụ thể, ví dụ do người quản lý cấp trên quy định. 

57. Chương trình hỗ trợ dự phòng hàng hóa từ số dư hiện tại trong kho hay không?

Có, có hỗ trợ. Hơn nữa, bằng một tài khoản có thể dự phòng hàng hóa tại nhiều kho. 

58. Những phương pháp ghi giảm nào được sử dụng khi giao hàng?

Khi giao hàng hóa áp dụng các phương pháp FIFO, LIFO và "Bình quân gia quyền". Có thể tiến hành kế toán theo lô cho toàn doanh nghiệp, cũng như theo từng kho cụ thể. 

59. Trong chương trình có tính năng lập chứng từ "Nhận hàng bán bị trả lại" không?

Có, đương nhiên là có. Hơn nữa, trong chứng từ Nhận hàng bán bị trả lại có thể chỉ ra lô hàng, mà cần tính hàng hóa bị trả lại vào lô hàng này. 

60. Có thể lập chứng từ bán lẻ, nếu doanh nghiệp nộp thuế khoán một phần là hàng hóa bán lẻ?

Có, có thể. Trong cấu hình "Quản lý thương mại" có thể tiến hành kế toán riêng biệt chứng từ bán lẻ với kế toán thuế khoán. 

61. Có thể phản ánh việc cung cấp dịch vụ khi bán lẻ hàng hóa?

Có, điều này là có thể. Trong các chứng từ phản ánh hàng hóa bán lẻ có khả năng điền thông tin về dịch vụ. 

62. Chương trình có cho phép lập chứng từ kiểm kê hàng hóa tại kho không?

Có, cho phép. Trong chứng từ "Kiểm kê hàng hóa tại kho", dựa trên cơ sở dữ liệu của cơ sở thông tin phân tán tự động điền thông tin về số dư hàng hóa. Sau đó người sử dụng nhập số dư hàng hóa thực tế tại kho. Theo kết quả kiểm kê đã thực hiện, chương trình tự động lập chứng từ ghi giảm phù hợp (trong trường thiếu hàng) hoặc chứng từ ghi tăng (trong trường hợp phát hiện thừa hàng). 

63. Trong chương trình có thể lập chứng từ nhận hàng ký gửi để bán không?

Có, đương nhiên là có. Khi đó chương trình tự động xác định số lượng hàng của người đặt ký gửi đã bán va cho phép tự động tính số tiền hoa hồng ký gửi. 

64. Có thể lập chứng từ bán hàng ký gửi không?

Có, đương nhiên là có thể. Khi đó trong chương trình có các phương pháp khác nhau tính hoa hồng ký gửi: phần trăm từ lời nhuận, phần trăm từ số tiền bán hàng. Ngoài ra, đối với mỗi hàng hóa phần trăm và số tiền hoa hồng ký gửi có thể được nhập bằng cách thủ công. 

65. Trong chương trình có tiến hành kế toán giao dịch bao bì không?

Có, vẫn thực hiện. Trong chương trình có thực hiện các giao dịch liên quan đến bao bì luân chuyển. Đồng thời kiểm tra giới hạn bao bì luân chuyển, có thể lập các giao dịch ghi giảm bao bì luân chuyển khác nhau. Bằng báo cáo này có thể thực hiện kiểm công nợ về bao bì luân chuyển với cả người mua và người bán. 

66. Chương trình hỗ trợ làm việc với nhiều máy tính tiền không?

Chương trình hỗ trợ làm việc với các máy tính tiền có mô hình khác nhau mà chúng làm việc ở chế độ ON-LINE, OFF-LINE, máy ghi nhận tiền mặt. Hơn nữa, có thể kết nối nhiều mô hình máy tính tiền có các chỉnh sửa khác nhau vào một nơi làm việc. 

67. Có thể kết nối máy quét mã vạch vào chương trình không?

Có. Bạn có thể kết nối chuẩn bất kỳ máy quét mã vạch nào đã được kết nối vào cổng COM. 

68. Có thể kết nối cân điện tử vào chương trình hay không?

Có, trong chương trình tự động đọc trọng lượng khi chọn hàng hóa từ cân điện tử. Ngoài ra có khả năng in nhãn mác có chỉ ra trọng lượng và mã vạch hàng hóa theo cân. 

69. Có thể thay đổi tiền tệ của kế toán quản trị trong các báo cáo không?

Trong "Quản lý thương mại" có sử dụng các khái niệm của kế toán quản trị, vì vậy tất cả các báo cáo được lập bằng tiền tệ của kế toán quản trị, mà có thể đặt tiền tệ bất kỳ (đồng, EURO…). Trong các báo cáo này mà có liên quan đến hạch toán công nợ với đối tác thì cần bổ sung đưa ra thông tin tiền tệ hạch toán đã thiết lập trong hợp đồng với đối tác. 

70. Có thể đặt định kỳ các chỉ tiêu trong các báo cáo không?

Có, trên thực tế trong tất cả các báo cáo Bạn đều có khả năng gom nhóm: theo ngày, theo tháng, … 

71. Lọc các chứng từ theo dấu hiệu kết chuyển/ chưa kết chuyển như thế nào?

Điều này là có thể bằng cách xử lý theo nhóm. 

72. Trong cấu hình mẫu có báo cáo mà hàng hóa trong đó được gom nhóm theo sê-ri không?

Có, có thể nhìn thấy việc gom nhóm hàng hóa theo sê-ri trong báo cáo "Bảng kê theo sê-ri hàng hóa". 

73. Có thể gửi trực tiếp E-mail cho khách hàng từ chương trình hay không?

Có, có thể gửi E-mail cho khách hàng bằng chứng từ Liên hệ (dạng chứng từ E-mail đi). Khi đó thư gửi đi sẽ được ghi nhận trong danh sách liên hệ thuộc phân hệ "Quản lý quan hệ khách hàng". 

74. Trong chương trình có thể xem xét lịch sử tiếp xúc không?

Có, tất cả các lần tiếp xúc và lịch sử của nó đều có thể xem được trong báo cáo "Báo cáo về các cuộc tiếp xúc". Có thể xem xét các cuộc tiếp xúc đó với các mức độ gom nhóm khác nhau, ví dụ, theo đối tác và theo mức độ quan trọng của các cuộc tiếp xúc. 

75. Trong chương trình có thể lập kế họach bán hàng dựa trên hàng bán thực tế trong kỳ tương tự trước đó?

Có, có tính năng như vậy. Khi lập kế họach mới có thể chọn chiến lược tính toán số lượng "Khối lượng bán hàng" và chỉ ra kỳ tương ứng trước đó. Ở đó có thể đặt hệ số hiệu chỉnh. 

76. Trong chương trình có khả năng tính toán chi phí bán hàng, chi phí chung, chi phí quản lý và chi phí khác hay không?

Có, hơn nữa có thể tính các chi phí vào giá thành hàng hóa (chứng từ "Tiếp nhận chi phí bổ sung") hoặc được tính như là chi phí khác (chứng từ "Chi phí khác"). Thông tin về lợi nhuận theo các hợp đồng đã hoàn thành có tính đến chi phí có thể xem được trong báo cáo "Thanh toán hàng bán trong kỳ". 

77. Trong chương trình có tự động điền thông tin về ngân hàng, đồng thời sử dụng bảng mã hiệu ngân hàng ở Việt Nam?

Có, có tính năng như vậy. Có thể kết nhập thông tin về ngân hàng từ đĩa Hỗ trợ Thông tin Công nghệ (ITS) hoặc từ website "1C Việt Nam" (www.1c.com.vn)

85. Trong chương trình có thể tiến hành phân tích toàn bộ các loại hàng hóa khác nhau, không chi tiết hóa dữ liệu đến mục mặt hàng riêng biệt?

Có, có thể. Để thực hiện điều này trong chương trình sử dụng cơ chế thuộc tính. Đối với mỗi hàng hóa có thể đưa ra nhiều thuộc tính khác nhau, ví dụ hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa trong nước, kẹo sô cô la, ca-ra-men… Theo tất cả các thuộc tính mặt hàng có thể tiến hành lọc và gom nhóm dữ liệu trong báo cáo và dựa trên cơ sở này có thể tiến hành phân tích so sánh dữ liệu trong báo cáo. Ví dụ, có thể nhận được thông tin về, loại hàng hóa nào bán chạy nhất trong các cửa hàng khác nhau. 

78. Có thể in nhãn hiệu cho nhiều hàng hóa ngay từ chương trình hay không?

Có, có thể. Trong chương trình có bộ xử lý danh mục theo nhóm mà cho phép tạo nhanh nhãn hiệu cho nhóm hàng hoặc cho danh sách hàng hóa tùy ý. 

79. Trong chương trình có thể thực hiện bán hàng "theo mẫu" hay không?

Có, có thể. Để thực hiện điều này, trong chương trình sử dụng khái niệm "Bộ". Chương trình cho phép điền nhanh phần bảng chứng từ bằng các hàng hóa (thành phần chi tiết) mà nằm trong thành phần bộ. Ví dụ, bộ có thể là bộ đồ gỗ hoặc bộ quà tặng bao gồm các thành phần bánh kẹo khác nhau. 

80. Một mặt hàng cụ thể có thể có bao nhiêu giá?

Có thể quy định số lượng giá bất kỳ cho hàng hóa. Trong danh mục "Dạng giá hàng" có lưu tất cả các dạng giá được sử dụng trong chương trình. Theo mặc định trong danh mục đưa ra các dạng giá sau: giá mua, giá bán buôn, giá bán lẻ. Danh mục này có thể được bổ sung và chỉnh sửa. 

81. Có thể làm như thế nào để người quản lý doanh nghiệp chỉ nhìn thấy trong danh sách các khách hàng mà đang làm việc với họ?

Có, có thể. Trong chương trình có khả năng tùy chỉnh quyền truy cập của người sử dụng chương trình. Có nghĩa là, có thể phân chia khách hàng trong chương trình thành các nhóm và theo mỗi người quản lý bán hàng thiết lập quyền truy cập làm việc với nhóm khách hàng cụ thể. Khi đó người quản lý sẽ nhìn thấy thông tin (chứng từ, báo cáo) chỉ theo khách hàng của mình. 

82. Có thể làm như thế nào để chương trình tự động nhắc nhớ người quản lý về các cuộc tiếp xúc quan trọng đã dự định với khách hàng?

Có, để đạt được điều đó sử dụng cơ chế "Nhiệm vụ kèm thông báo". Cơ chế này không chỉ giúp cho người quản lý không quên các sự kiện quan trọng, mà còn cho phép chuyển yêu cầu cho những người sử dụng khác của chương trình và kiểm tra tính kịp thời thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho họ. 

83. Trong chương trình có thể ghi nhận việc gửi E-mail cho khách hàng không?

Có, việc gửi E-mail cho khách hàng được thực hiện bằng chứng từ "Sự kiện". 

84. Trong chương trình có thể tự động ghi nhận thông tin do khách hàng gửi lại bằng E-mail?

Có, có thể. Khi nhận E-mail Bạn có thể đồng nhất khách hàng theo địa chỉ E-mail đã chỉ ra trong thư hoặc tự động ghi nhận khách hàng mới. 

85. Trong chương trình có thể in thông tin về khách hàng cùng địa chỉ, số điện thọai và thông tin về các cá nhân mà thực sự cần liên hệ tiếp xúc với họ?

Có, có thể. Có thể nhận thông tin như vậy trong báo cáo "Báo cáo về thông tin liên hệ". 

86. Giám đốc có thể kiểm soát khối lượng công việc của những người quản lý không?

Điều kiện chính mà theo đó giám đốc có thể kiểm soát khối lượng công việc của những người quản lý của mình, đó là sự quản lý đúng đắn lịch biểu người sử dụng và cố định các cuộc tiếp xúc với khách hàng do người quản lý thực hiện. Khi đó giám đốc có thể kiểm soát khối lượng công việc của những người quản lý trong ngày làm việc bằng cách xem lịch biểu của họ. 

87. Trong chương trình có thể phân tích và so sánh hiệu quả làm việc của người quản lý với khách hàng?

Để phân tích hiệu quả làm việc của người quản lý với khách hàng sử dụng báo cáo "Chỉ tiêu làm việc của người quản lý". Trong chương trình có thể kết xuất dữ liệu báo cáo vào cấu hình "1C:Quản trị Nhân sự và Tiền lương" để thống kê kết quả làm việc của người quản lý khi tính toán tiền lương. 

88. Các chỉ tiêu nào về hiệu quả làm việc của người quản lý được sử dụng trong chương trình?

Để phân tích hiệu quả làm việc của người quản lý sử dụng các chỉ tiêu sau: tổng tiền doanh thu bán hàng, số tiền giá thành của hàng hóa đã bán, số tiền các chiết khấu thủ công đã thực hiện, số lượng các hợp đồng, số lượng giao dịch, số lượng giao dịch ban đầu, số lượng trung bình các giao dịch với khách hàng, doanh thu trung bình từ mỗi giao dịch, điền thông tin liên hệ của người mua, điền thông tin liên hệ của người tiếp xúc, điền thông tin liên hệ cá nhân của người tiếp xúc, số lượng đơn hàng đưa ra, số tiền công nợ phải thu, số tiền công nợ phải thu quá hạn, số tiền người mua có nợ quá hạn, số lượng ngày quá hạn trung bình, số lượng các sự kiện đã hoàn thành, thời gian hoàn thành sự kiện (mức tối thiểu). 

89. Chương trình có thể nhắc nhở người quản lý cần phải chúc mừng những khách hàng quan trọng nhân ngày sinh nhật không?

Hệ thống các nhắc nhở được thực thi trong chương trình bằng cơ chế "Nhiệm vụ kèm thông báo", cho phép không chỉ thông báo cho người sử dụng về các cuộc tiếp xúc dự tính quan trọng với khách hàng, mà còn có thể nhắc nhở người quản lý về ngày sinh của các khách hàng quan trong để không quên chúc mừng họ. 

90. Có thể lập các đơn hàng đặt nhà cung cấp chỉ theo các đơn hàng của khách mà họ đã thực hiện thanh toán?

Để lọc các đơn hàng mà người mua đã thanh toán có thể sử dụng báo cáo "Phân tích đơn hàng của khách". Trực tiếp từ báo cáo có thể lập ra các đơn hàng đặt nhà cung cấp.

91. Trong chương trình có thể dự trữ tiền mặt tại quỹ để thanh toán cho nhà cung cấp không?

Việc dự phòng tiền mặt được thực hiện bằng chứng từ "Giấy đề nghị thanh toán". Hơn nữa trong chương trình có thể đảm bảo các điều kiện như vậy, để không lập các chứng từ thanh toán mà chưa thực hiện giấy đề nghị thanh toán từ trước (có giám đốc ký duyệt). 

92. Trong chương trình có thể lập kế họach thanh toán theo từng giai đoạn các đơn hàng không?

Có, có thể. Để lập kế hoạch thanh toán từng giai đoạn các đơn hàng sử dụng chứng từ "Hoạch định dòng tiền". Có thể xem biểu đồ thanh toán đơn hàng trong báo cáo "Dự tính thu tiền". 

93. Tại doanh nghiệp của chúng tôi, người quản lý bán hàng lập phiếu xuất hàng và hóa đơn GTGT. Hơn nữa phiếu xuất kho tổng hợp được lập cho nhiều kho. Việc xuất hàng hóa do các thủ kho trực tiếp thực hiện. Có thể tạo sơ đồ làm việc như vậy không?

Để thực hiện điều này sử dụng sơ đồ giao hàng hai pha. Người quản lý viết phiếu xuất kho tổng hợp (chứng từ "Giao hàng và cung cấp dịch vụ"), mà trong đó các kho được chỉ ra ở phần bảng, còn các thủ kho dựa trên chứng từ này lập nhiều chứng từ "Phiếu xuất kho", mà mỗi chứng từ chuyển tới kho của mình. Chi tiết hơn về sơ đồ này có thể đọc trong giáo trình "Hỏi đáp về giải pháp Quản lý thương mại". 

94. Trong chương trình có thể lập kế họach giao hàng theo các đơn hàng của khách và kiểm soát thực tế việc thực hiện đơn hàng này?

Kế hoạch giao hàng dựa trên cơ sở đơn hàng của khách được lập bằng chứng từ "Kế hoạch bán hàng". Ví dụ, bằng cách lọc Bạn có thể lập kế họach bán hàng dựa trên các đơn hàng cho đối tác đã chọn bằng cách lọc phù hợp, cũng có thể lập kế họach bán mặt hàng hoặc danh sách hàng hóa nào đó. Có thể kiểm soát thực tế việc thực hiện kế họach giao hàng bằng báo cáo "Phân tích hàng bán theo kế họach và thực tế". 

95. Trong chương trình có thể lập kế họach bán hàng tổng hợp theo các loại mặt hàng, sau đó dựa trên kế họach đó lập các kế hoạch chi tiết?

Để lập các kế hoạch đó, có sử dụng "Trợ giúp lập kế hoạch bán hàng" để tự động thực hiện lập các kế hoạch. Lúc này có tính đến trọng lượng mỗi mặt hàng vào nhóm mặt hàng và tính mùa vụ bán hàng. 

96. Bằng chương trình có thể lập kế hoạch mua hàng dựa trên dữ liệu bán hàng trong kỳ phân tích không?

Có, có thể. Khi lập kế hoạch mua hàng có thể tính toán không chỉ khối lượng bán hàng trong kỳ trước, mà còn tính cả dự trữ hàng hiện tại trong các kho, cũng như đặt hàng cho nhà cung cấp và đặt hàng của người mua. Khối lượng mua hàng có được có thể tăng hoặc giảm phần trăm quy định. 

97. Doanh nghiệp chúng tôi làm việc với những người mua được gọi là "hệ thống", có nghĩa là có hệ thống các cửa hàng có cùng một pháp nhân, nhưng địa chỉ giao hàng khác nhau. Có thể tổ chức công việc với những người mua như vậy trong chương trình không?

Chương trình cho phép nhập nhiều địa chỉ khác nhau cho một đối tác (một pháp nhân). Khi giao hàng cho cửa hàng như vậy thì địa chỉ của cửa hàng này sẽ được điền trực tiếp trong phiếu xuất hàng. Để thực hiện điều này trong phiếu xuất hàng có mục tin đặc biệt "Địa chỉ giao hàng". 

Phối hợp với các khách hàng như vậy phụ thuộc vào việc, bạn có cần hoặc không cần hạch toán công nợ riêng biệt và xác định chính sách giá khác nhau cho họ hay không. Nếu có thì khi đó có thể hạch toán công nợ với họ theo các hợp đồng khác nhau, còn pháp nhân (đối tác) lúc này đối với tất cả cửa hàng sẽ giống nhau. 

98. Trong chương trình có thể tổ chức thăm dò người sử dụng, ví dụ, để hỗ trợ và tự động phân tích các kết quả nhận được?

Trong chương trình có khả năng lập các phiếu câu hỏi mẫu, mà sẽ được tự động gửi đến người mua theo danh sách gửi đi đã quy định. Chương trình tự động xử lý các câu trả lời phản hồi lại bằng E-mail. Bằng báo cáo "Phân tích kết quả thăm dò ý kiến" có thể phân tích các câu trả lời phản hồi lại. 

99. Có thể đánh giá ai là người mua hàng ổn định nhất dựa theo lợi nhuận nhận được từ họ?

Tất cả người mua trong chương trình đều được chia thành các giai đoạn cụ thể: khách hàng tiềm năng, khách hàng đơn lẻ, khách hàng thường xuyên, khách hàng ngừng mua (mất khách hàng). Các khách hàng thường xuyên được chia bổ sung theo mức ổn định của họ (phân tích khách hàng XYZ dựa vào hệ số biến động). Đưa người mua vào giai đoạn này hoặc giai đoạn khác được thực hiện tự động dựa trên các chỉ tiêu cụ thể, ví dụ số tiền lợi nhuận hoặc khối lượng hàng bán. Tất cả các thay đổi này được xác nhận bằng văn bản và lịch sử phối hợp với khách hàng cũng được lưu lại. 

100. Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp có tên gọi và mã hàng khác với tên gọi và mã hàng hiện đang áp dụng tại doanh nghiệp chúng tôi. Có thể đồng bộ hóa dữ liệu và gửi đơn hàng đặt nhà cung cấp dưới dạng thuận tiện cho họ không?

Có, có thể. Để lưu thông tin về nhà cung cấp trong chương trình có sử dụng biểu ghi thông tin riêng biệt "Mặt hàng của các đối tác". Trong đó có thể lưu thông tin về tên gọi, mã và nhãn hiệu hàng hóa của nhà cung cấp. Khi đặt hàng nhà cung cấp có thể đặt chế độ làm việc như vậy, mà ở chế độ này sẽ nhìn thấy chỉ hàng hóa của nhà cung cấp đó. Trong chương trình có biểu mẫu in, mà dữ liệu về hàng hóa sẽ được hiển thị trên biểu mẫu đó dưới dạng quen thuộc cho nhà cung cấp. 

101. Có thể tự động ghi nhận đơn giá hàng hóa khi tiếp nhận từ nhà cung cấp không?

Có, có thể. Đơn giá của nhà cung cấp được tự động ghi nhận khi kết chuyển chứng từ "Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ", nếu như trong chứng từ có đặt dấu hộp kiểm "Ghi nhận đơn giá nhà cung cấp". Hộp kiểm có thể được đặt theo mặc định trong tất cả các chứng từ được lập lại, nếu đã tùy chỉnh tương ứng cho người quản lý mua hàng. 

102. Nhà cung cấp xác định các điều kiện cụ thể giao hàng cho chúng tôi. Ví dụ, khi mua hàng hóa của số tiền đã quy định trong vòng một tháng thì có quy định đơn giá cụ thể cho hàng hóa đó. Có thể nhập các điều kiện này vào chương trình và kiểm soát việc thực hiện chúng không?

Có, có thể. Trong chương trình để đạt được các mục đích này sử dụng chứng từ "Các điều kiện giao hàng theo hợp đồng đối tác". Để kiểm soát việc thực hiện các điều kiện giao hàng sử dụng báo cáo "Thực hiện các điều kiện giao hàng theo hợp đồng đối tác". 

103. Trong chương trình có thể kiểm soát hàng hóa đang đi đường khi điều chuyển hàng hóa giữa các kho của doanh nghiệp không?

Có, có thể. Để thực hiện điều này trong chương trình áp dụng làm việc theo sơ đồ hai pha. Vào thời điểm giao hàng từ kho này lập chứng từ "Phiếu xuất hàng", còn khi tiếp nhận hàng hóa vào kho khác lập chứng từ "Phiếu nhập hàng". Khi đó bằng báo cáo "Bảng kê hàng hóa nhập xuất (chờ tiếp nhận)" có thể kiểm soát, hàng hóa nào "bị mất" đang đi đường. 

104. Trong chương trình có thể ghi nhận việc thu tiền từ đối tác theo các hợp đồng và đơn hàng khác nhau bằng một ủy nhiệm chi hay không?

Có, có thể. Trong các chứng từ thanh toán có khả năng diễn giải thanh toán dưới dạng phần bảng chứng từ. Trong chứng từ có thể chỉ ra các đơn hàng của khách, mà đã thực hiện thanh toán theo các đơn hàng đó thậm chí trong trường hợp, nếu chúng được lập theo các hợp đồng khác nhau.. 

105. Trong chương trình có thể kiểm soát số dư tiền mặt được phép sử dụng khi lập chứng từ ủy nhiệm chi?

Có, có thể. Trong chương trình có thể tùy chỉnh quyền sử dụng sao cho, để khi lập chứng từ ủy nhiệm chi có kiểm soát chặt chẽ số dư bằng tiền. 

106. Trong chương trình có thể dự phòng vốn bằng tiền tại tài khoản ngân hàng, mà các khoản tiền đó dự tính nhận được từ người mua?

Có, có thể. Để thực hiện điều này trong chương trình có chứng từ "Dự tính thu tiền". 

107. Có thể thiết lập chế độ làm việc, sao cho các kế toán viên không thể lập ủy nhiệm chi chưa có xác nhận của giám đốc và kế toán trưởng?

Có, có thể. Để đạt được các mục đích như vậy trong chương trình sử dụng chứng từ "Giấy đề nghị thanh toán". Lúc này có thể thiết lập chế độ làm việc như thế mà ở chế độ này các kế toán viên không thể lập ủy nhiệm chi chưa có xác nhận của giám đốc (kết chuyển chứng từ "Giấy đề nghị thanh toán"). 

108. Có thể lập kế họach mua hàng chi tiết theo tháng dựa trên kế họach mua hàng mở rộng theo nhóm mặt hàng có tính đến mùa vụ bán hàng?

Có, có thể. Việc chuyển từ các kế họach bán hàng mở rộng thành các kế họach bán hàng chính xác hơn được thực hiện bằng "Trợ giúp lập kế hoạch". Lúc này có tính đến tính mùa vụ bán hàng ("điền phân bổ theo kỳ") và trọng lượng mỗi hàng hóa nằm trong nhóm hàng (có nghĩa là với hệ số nào cần tính toán hàng hóa trong nhóm hàng này hoặc nhóm hàng khác). 

109. Trong chương trình có thể so sánh kế hoạch mua hàng do bộ phận mua hàng lập với kế hoạch bán hàng do phòng bán hàng lập hay không?

Có, có thể. Để thực hiện các mục đích này trong chương trình sử dụng báo cáo "Phân tích hội tụ dữ liệu theo kế hoạch". Khi đó có thể so sánh kế hoạch theo các kịch bản khác nhau, ví dụ kịch bản lạc quan và bi quan trong các kỳ khác nhau. Việc chi tiết hóa trong báo cáo là có thể theo các nhóm hàng, cũng như các mục mặt hàng riêng biệt.