"1С:Quản lý văn bản (ECM)" có các cơ chế khác nhau tích hợp với các cấu hình "1С:DOANH NGHIỆP 8" và các ứng dụng khác:

 • Kết nhập tệp.

 • Kết nhập và gửi E-mail.

 • Quy tắc trao đổi. 

 • Sơ đồ trao đổi. 

 • Web-service làm việc với tệp. 

 • Tích hợp quy trình nghiệp vụ với cơ sở thông tin khác.

 • Web-service quản lý văn bản.

 • Web-service trình tự thông báo để giao tiếp từ xa. 

 • Các tính năng khác. 

 Kết nhập tệp

1С:Quản lý văn bản (ECM)" có thể tự động tải tệp từ thư mục đã chọn lên mạng cục bộ. Ngay sau khi trong thư mục này xuất hiện tệp hoặc thư mục có tệp, tệp sẽ được chuyển ngay sang thư mục cần thiết trên "1С:Quản lý văn bản (ECM)" có lưu tên gốc và cấu trúc thư mục con. Tệp đã kết nhập tự động được phân loại, ghi chỉ mục và có thể đưa ngay vào quản lý văn bản trong doanh nghiệp.

Công cụ này tiện sử dụng để tích hợp, ví dụ như, với máy quét ảnh liên tục, máy Fax và các ứng dụng khác.

 Kết nhập và gửi E-mail

Văn bản bất kỳ hoặc tệp "1С:Quản lý văn bản (ECM)" có thể gửi qua E-mail, ví dụ, cho đối tác hoặc nhân viên làm việc ở văn phòng khác.

Có sẵn khả năng kết nhập E-mail từ một hoặc nhiều hộp thư. Thông điệp E-mail được kết nhập vào danh mục văn bản đến hoặc văn bản nội bộ cùng với tệp đính kèm.

Thông điệp E-mail có thể gồm có tệp mô tả văn bản tương ứng với tiêu chuẩn nhà nước «Hệ thống quản lý văn bản điện tử. Tương tác giữa các hệ thống quản lý văn bản. Yêu cầu đối với thư điện tử». Khi kết nhập thông báo này, "1С:Quản lý văn bản (ECM)" tự động điền tất cả các mục tin của văn bản đến hoặc văn bản nội bộ. Khi gửi văn bản từ "1С:Quản lý văn bản" qua E-mail thì thông điệp tương tác với hệ thống quản lý văn bản điện tử được tạo ra tự động và thêm vào E-mail cùng với tệp đính kèm khác.

Khi gửi và kết nhập E-mail có hỗ trợ chữ ký điện tử và mã hóa.

Chi tiết gửi và kết nhập E-mail được trình bày trong cuốn "1C:DOANH NGHIỆP, cấu hình 1С:Quản lý văn bản (ECM). Mô tả giải pháp".

 Quy tắc trao đổi

Trong bộ cài đặt "1С:Quản lý văn bản (ECM)" có quy tắc trao đổi với các cấu hình mẫu "1С:DOANH NGHIỆP 8" làm việc ở chế độ "Ứng dụng thường":

 • Kế toán tập đoàn, phiên bản 3.0; 

 • Tự động hóa đồng bộ, phiên bản 1.0; 

 • Nhân sự và Tiền lương, phiên bản 2.5; 

 • Quản lý sản xuất công nghiệp, phiên bản 1.2; 

 • Quản lý thương mại, phiên bản 10. 

Cơ chế sử dụng những quy tắc này đã có sẵn trong bộ cài đặt, có thể tổ chức trao đổi thủ công danh mục và văn bản chung.

Trong bộ cài đặt cũng có quy tắc trao đổi minh họa để cho biết tính năng chuyển hợp đồng đã thống nhất giữa các cấu hình "1С:Quản lý văn bản (ECM)" và "1С:Quản lý sản xuất công nghiệp", phiên bản 1.2.

Chi tiết quy tắc trao đổi được mô tả trong cuốn "1С:DOANH NGHIỆP 8. Cấu hình 1С:Quản lý văn bản. Mô tả giải pháp".

 Sơ đồ trao đổi

Trong "1С:Quản lý văn bản (ECM)" có hệ thống trao đổi với các cấu hình mẫu khác được hoàn thiện bằng cách sử dụng thư viện các phân hệ mẫu, ví dụ như:

 • Quản lý sản xuất công nghiệp 1.3.6.

 • Quản lý thương mại 11.0.6.

 • Kế toán doanh nghiệp 3.0.15.

 • Tự động hóa đồng bộ 1.2.2. 

Cũng có sẵn sơ đồ trao đổi "1С:Quản lý văn bản (ECM)" – "1С:Quản lý văn bản (ECM)" để thuận tiện sử dụng để tổ chức hệ thống phân tán hoặc hệ thống luân chuyển văn bản điện tử liên cơ quan.

Sử dụng sơ đồ trao đổi này, có thể tổ chức tự động trao đổi danh mục và văn bản chung. Tương tự, có thể tạo dựng và sử dụng sơ đồ trao đổi của mình để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, ví dụ, trao đổi văn bản hóa nhân sự với cấu hình "Tiền lương và quản trị nhân sự" hoặc chứng từ kế toán gốc với cấu hình Kế toán doanh nghiệp.

Chi tiết sơ đồ trao đổi được mô tả trong cuốn "1С:DOANH NGHIỆP 8. Cấu hình 1С:Quản lý văn bản (ECM). Mô tả giải pháp".

 Web-service làm việc với tệp

"1С:Quản lý văn bản (ECM)" có thể sử dụng như là thư viện tệp ngoài mà có thể được dùng cho các chương trình ngoài khác nhau:

 • Cấu hình trên nền tảng 1С:DOANH NGHIỆP 8.2.

 • Các ứng dụng khác mà có thể làm việc với Web-service. 

Việc áp dụng "1С:Quản lý văn bản (ECM)" như là thư viện tệp cho phép: 

 • Đính kèm tệp vào đối tượng cơ sở thông tin của bạn; 

 • Giảm bớt dụng lượng cơ sở thông tin của bạn nhờ chuyển tệp được lưu sang "1С:Quản lý văn bản". 

 • Đảm bảo lưu an toàn, tin cậy và tập trung thông tin không có cấu trúc của doanh nghiệp. 

 • Liên kết tệp trực thuộc cơ sở thông tin của bạn với hệ thống quản lý văn bản chung của doanh nghiệp.

 • Tổ chức kho chứa tệp thống nhất đối với các cơ sở thông tin và ứng dụng khác nhau. 

Chi tiết Web-service làm việc với tệp được mô tả trong cuốn "1С:DOANH NGHIỆP 8. Cấu hình "1С:Quản lý văn bản (ECM)". Mô tả giải pháp".

 Tích hợp quy trình nghiệp vụ với cơ sở thông tin khác

Cơ chế tích hợp này đã xuất hiện trong chương trình "1С:Quản lý văn bản (ECM)" phiên bản 1.1.3.

Công dụng chính của cơ chế tích hợp này là tự động hóa quy trình xử lý dữ liệu mà giao thoa với biên của các cơ sở thông tin khác nhau. Công dụng thứ hai của cơ chế này là làm cho việc giao thoa của những biên này trở thành không nhận thấy đối với người sử dụng.

Ví dụ quy trình nghiệp vụ giao thoa với biên của các cấu hình:

 • Quy trình nghiệp vụ xử lý đơn hàng của khách được bắt đầu trong cơ sở thông tin "Quản lý thương mại 11", tiếp tục trong "1С:Quản lý văn bản (ECM)" và kết thúc trong "Quản lý thương mại 11"; 

 • Thống nhất văn bản đi được bắt đầu và kết thúc trong "1С:Quản lý văn bản (ECM)", nhưng một trong những người thống nhất là quản lý bán hàng mà làm việc trong cơ sở thông tin "Quản lý thương mại 11". 

Cơ chế này làm việc như thế nào.

Một số vai trò của người thực hiện có thể xác định như là ngoài. Việc đặt vai trò có dấu hiệu Ngoài chỉ ra cho chương trình biết rằng người thực hiện vai trò này đã được xác định trong cơ sở thông tin khác. Đối với người sử dụng thì vai trò này không khác có gì so với những vai trò khác.

Ví dụ vai trò trong chương trình "1С:Quản lý văn bản (ECM)":

 • Quản lý hồ sơ (nội bộ).

 • Giám đốc (nội bộ).

 • Quản lý bán hàng (ngoài). 

 • Kế toán trưởng (ngoài).

Chúng ta cùng xem ví dụ, khi nào để làm một trong những người thực hiện quy trình nghiệp vụ Thực hiện trong "1С:Quản lý văn bản (ECM)" đã chỉ ra không phải nhân viên cụ thể mà là vai trò ngoài Quản lý bán hàng. Trong trường hợp này diễn ra như sau:

1С:Quản lý văn bản

1С:Quản lý thương mại 11

Đối với vai trò Quản lý bán hàng sẽ tạo ra nhiệm vụ thực hiện.

Tạo và khởi động quy trình nghiệp vụ đặc biệt Ủy nhiệm, trong đó nhiệm vụ này sẽ chỉ ra như là nhiệm vụ-nguồn. Đính kèm bổ sung thêm vào vào ủy nhiệm này:

 •  Nội dung văn bản (chủ đề quy trình nghiệp vụ) theo định dạng HTML.

 • Tệp đính kèm văn bản này.

 

Tiến hành trao đổi quy trình nghiệp vụ ngoài giữa  "1С:Quản lý văn bản" và "Quản lý thương mại 11"

 

Do trao đổi trong "Quản lý thương mại 11" có xuất hiện và khởi động quy trình nghiệp vụ Nhiệm vụ hoàn toàn chính xác với quy trình nghiệp vụ lặp lại Ủy nhiệm từ  "1С:Quản lý văn bản". Nó cũng có tệp đính kèm và gồm có nội dung văn bản từ "1С:Quản lý văn bản" với định dạng HTML. Do khởi động nhiệm vụ xuất hiện nhiệm vụ được ấn định cho vai trò Quản lý bán hàng.

Nhân viên thực hiện trong "Quản lý thương mại 11" vai trò Quản lý bán hàng, tham khảo nhiệm vụ này đính kèm nội dung văn bản với định dạng HTML và tệp và được đánh dấu như là đã thực hiện. Điều này dẫn đến hoàn thành quy trình nghiệp vụ Nhiệm vụ

Tiến hành trao đổi quy trình nghiệp vụ ngoài giữa "1С:Quản lý văn bản" và "Quản lý thương mại 11"

Quy trình nghiệp vụ Ủy nhiệm được tạo từ trước sẽ kết thúc và tự động đánh dấu nhiệm vụ của mình-nguồn từ quy trình nghiệp vụ Ủy nhiệm như là đã thực hiện. Như vậy, quy trình nghiệp vụ Thực hiện chạy tiếp theo lộ trình.

 

 

Sơ đồ trao đổi quy trình nghiệp vụ ngoài giữa các cấu hình mẫu và "1С:Quản lý văn bản (ECM)" là một phần của thư viện phân hệ chuẩn. Sơ đồ trao đổi này chuyển giữa các cấu hình những dữ liệu như: 

 • Quy trình nghiệp vụ Ủy nhiệm và Nhiệm vụ.

 • Tệp đính kèm.

 • Nhiệm vụ của những quy trình nghiệp vụ này.

 • Vai trò ngoài. 

Trong quá trình trao đổi diễn ra chuyển đổi quy trình nghiệp vụ Ủy nhiệm từ "1С:Quản lý văn bản (ECM)" sang quy trình nghiệp vụ Nhiệm vụ trong Thư viện phân hệ chuẩn và ngược lại.

Để sử dụng cơ chế tích hợp này cần thiết lập cấu hình như sau:

 • Trong tùy chỉnh chương trình tại thẻ "Quy trình nghiệp vụ" đặt dấu hộp kiểm "Sử dụng tích hợp quy trình nghiệp vụ"; 

 • Thiết lập nút trao đổi dữ liệu (phần Tùy chỉnh và quản trị); 

 • Thiết lập vai trò ngoài (phần Nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ). 

Trong thẻ nhiệm vụ của quy trình nghiệp vụ ngoài có hiển thị bổ sung cho người thực hiện biết danh sách tệp đính kèm và nội dung chủ đề nhiệm vụ dưới định dạng HTML hoặc dưới định dạng văn bản dạng bảng «"1С:DOANH NGHIỆP 8" (MXL).

Các trường hợp còn lại, bộ xử lý nhiệm vụ quy trình nghiệp vụ ngoài không có gì khác biệt với bộ xử lý nhiệm vụ quy trình nghiệp vụ khác.

 Web-service quản lý văn bản

Bắt đầu từ phiên bản 1.1.3, trong "1С:Quản lý văn bản (ECM)" có công cụ Web-service để tích hợp đồng bộ với các ứng dụng khác. Tích hợp đồng bộ được áp dụng để thực thi giao diện người sử dụng và để tương tác trực tuyến (online) một cách không trực tác với các cấu hình và ứng dụng được tích hợp.

Web-service «DM» (Documents Management) chỉ có một giao dịch execute(). Giao dịch này đưa ra truy vấn thực hiện thao tác này hoặc thao tác khác và trả lại phản hồi. Các lớp truy vấn (Request) và trả lời (Response) được xác định trong gói XDTO của Web-service này. Tổng số xem xét 23 cặp truy vấn-trả lời.

Bằng cách sử dụng công cụ Web-service này trong «"Thư viện các phân hệ mẫu" đã thực thi phân hệ "Tích hợp với 1С:Quản lý văn bản (ECM)". Phân hệ này cho phép tích hợp các cấu hình khác một cách liền mạch (nghĩa là không nhận thấy đối với người sử dụng) với "1С:Quản lý văn bản (ECM)" ở mức độ giao diện người sử dụng. Đối với nhân viên, việc đó cảm thấy như đang làm việc trong một cơ sở thông tin chung trên cùng một giao diện với dữ liệu chung. 

Ví dụ tích hợp:

 • Từ thẻ văn bản "Đơn hàng của khách" trong chương trình "Quản lý thương mại 11" nhân viên kinh doanh có thể tạo văn bản đi "1С:Quản lý văn bản (ECM)", gửi đi thống nhất, duyệt, đăng ký và kiểm soát các quy trình đó. 

 • Người chịu trách nhiệm làm việc với đối tác trong "Quản lý thương mại 11" có thể xem văn bản đến, văn bản đi và biết được quy trình nào đang diễn ra theo văn bản này và đang ở giai đoạn nào. 

 • Người quản lý bán hàng có thể đính kèm vào văn bản "Đơn hàng của khách" trong "Quản lý thương mại 11" tệp đã nhận được từ khách hàng qua E-mail và được ký bằng chữ ký điện tử. Việc lưu những tệp này và thông tin về chữ ký điện tử được bảo đảm bởi chương trình "1С:Quản lý văn bản (ECM)". 

Bản mô tả công cụ Web-service này, các thao tác và các lớp Web-service được trình bày trong tệp "Mô tả Web-service" nó trong bộ cài đặt.

 Web-service trình tự thông báo để tương tác không đồng bộ

Bắt đầu từ phiên bản 1.1.3, trong "1С:Quản lý văn bản (ECM)" có công cụ Web-service để tích hợp không đồng bộ với các ứng dụng và cấu hình khác theo nguyên tắc "gửi xong và quên". Ứng dụng-người dùng gửi sang "1С:Quản lý văn bản" truy vấn xử lý bằng cách gọi ra thao tác PUT và nhận trả lời bằng cách gọi ra thao tác GET. Việc xử lý thông báo có thể được thực hiện bởi "1С:Quản lý văn bản (ECM)" theo trình tự bất kỳ. Một truy vấn có thể tạo ra nhiều câu trả lời.

Các lớp truy vấn (Request) và trả lời (Response) được xác định trong gói XDTO của công cụ Web-service này. Tổng số xem xét 23 cặp truy vấn-trả lời.

Web-service này thường được sử dụng để tích hợp "1С:Quản lý văn bản (ECM)" với các ứng dụng khác trên nền tảng ESB (Enterprise Service Bus).

Bản mô tả công cụ Web-service này, các thao tác và các lớp Web-service được trình bày trong tệp "Mô tả Web-service" có trong bộ cài đặt.

 Tính năng khác

Mã nguồn "1С:Quản lý văn bản" là mã nguồn mở và bạn có thể thêm những cơ chế tích hợp khác, thậm chí không cần gỡ bỏ cấu hình khỏi hỗ trợ.

Ví dụ như có thể thêm:

 • Web-service bổ sung để tương tác với các ứng dụng khác; 

 • Sơ đồ trao đổi dữ liệu bổ sung với các cấu hình không phải là cấu hình mẫu; 

 • Cơ chế tương tác với các ứng dụng khác trên cơ sở công nghệ COM; 

 • Nhiệm vụ thường kỳ để tự động hóa xử lý E-mail; 

 • ….