Trong "1С:Quản lý văn bản (ECM)" có hỗ trợ nhiều người sử dụng làm việc trong mạng cục bộ (LAN) và thông qua Internet, trong đó còn thông qua trình duyệt Web. Điều này cho phép, ví dụ, kết nối đến công việc của khách hoặc nhân viên đang ở ngoài văn phòng vào thời điểm hiện tại. 

Có thể gửi văn bản hoặc tệp bất kỳ "1С:Quản lý văn bản (ECM)" qua E-mail trực tiếp từ chương trình. Khi gửi văn bản đi và văn bản đến, địa chỉ E-mail người nhận được điền tự động từ địa chỉ người liên hệ hoặc người trao đổi tin tương ứng. 

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ:

  • kết nhập văn bản đến hoặc văn bản nội bộ;

  • tự động đính kèm đến người trao đổi tin theo địa chỉ E-mail;

  • kết nhập tất cả các tệp đính kèm.

Những người sử dụng đã đăng ký có thể cập nhật chương trình thông qua Internet.