Phiên bản nền tảng mới nhất "1C:Quản lý văn bản (ECM)" được xây dựng trên nền tảng "1С:DOANH NGHIỆP 8.2", đảm bảo ở mức độ cao tính mềm dẻo, khả năng tùy chỉnh, mở rộng quy mô, hiệu suất và giao diện tương tác thuận tiện của các giải pháp, có hỗ trợ làm việc ở chế độ Client mỏng và Web-client, đảm bảo công việc của người sử dụng thông qua Internet, thậm chí ngay cả khi đường truyền tốc độ chậm.

Nền tảng công nghệ "1C:DOANH NGHIỆP 8" có hỗ trợ làm việc với các CSDL khác nhau, trong chế độ File-server và cả với các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database.

Server "1C:DOANH NGHIỆP 8" có thể làm việc trong môi trường Microsoft Windows cũng như Linux. Khi triển khai, điều này đảm bảo khả năng lựa chọn kiến trúc để thực thi chương trình, cũng như khả năng sử dụng phần mềm mã nguồn mở để làm việc với Server và cơ sở dữ liệu.