Tin tức

Thay đổi quản trị doanh nghiệp trong thời kì công nghệ, bắt đầu từ đâu

Theo lý thuyết quản trị, hạ tầng của một doanh nghiệp sẽ bao gồm 4 yếu tố: con người, quy trình, cơ cấu tổ chức và công nghệ. Khi thị trường cũng như thời kì thay đổi, 4 yếu tố đó cũng cần phải thay đổi sao cho phù hợp, tạo ra trạng thái cân bằng cho doanh nghiệp. Vậy để thay đổi quản trị doanh nghiệp toàn diện trong thời kì nền công nghiệp 4.0 thì cần bắt đầu từ đâu.

Theo lý thuyết quản trị, hạ tầng của một doanh nghiệp sẽ bao gồm 4 yếu tố: con người, quy trình, cơ cấu tổ chức và công nghệ. Khi thị trường cũng như thời kì thay đổi, 4 yếu tố đó cũng cần phải thay đổi sao cho phù hợp, tạo ra trạng thái cân bằng cho doanh nghiệp. Vậy để thay đổi quản trị doanh nghiệp toàn diện trong thời kì nền công nghiệp 4.0 thì cần bắt đầu từ đâu.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh mẽ đến hầu hết tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống hiện nay. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, chính việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất và quản lý giúp nâng cao năng lực trong việc sản xuất. Bên cạnh đó, công nghệ cũng đưa ra các thách thức để con người phải thay đổi để có thể điều khiển chúng.

Việc thay đổi trong quản trị doanh nghiệp thời kì công nghệ thông tin đầu tiên phải kể đến yếu tố con người. Từ trước đến giờ, con người đều được đặt lên hang đầu. Tuy nhiên với thực tế kinh tế và chính trị của Việt Nam hiện nay thì bộ máy nhân sự nói chung đã quá cồng kềnh vì đã không biết kiểm soát được hệ thống nhân sự. Bản thân con người thì chắc chắn sẽ luôn có những sai sót sẽ xảy ra. Mỗi một người sẽ có một ý kiến cũng như cách làm riêng, dẫn đến dần dần sẽ không có sự thống nhất dẫn đến những bất đồng trong công việc.

Thay đổi để quản trị doanh nghiệp tốt hơn

Điều đầu tiên, tất cả mọi người phải trả lời được câu hỏi “Điều gì là tốt cho doanh nghiệp” – quy tắc này luôn đúng trong mọi trường hợp. Mọi người đều phải làm vì một đích chung chứ không phải là cho riêng cá nhân. Vậy nên tại sao lại cần phải có một cách nào đó để quản lý toàn diện, để mọi người cùng làm vì một mục đích cuối cùng là phát triển công ty.

Có trách nhiệm trong việc trao đổi, giao tiếp các thông tin với nhau. Từ trước đến giờ, việc trao đổi cũng như giao tiếp thông tin hay phải thực hiện theo từng phòng ban nhỏ, mang tính riêng lẻ hay việc thông tin không thể đến được với tất cả mọi người. Trước hết hãy coi thay đổi là một cơ hội tốt hay một mối đe dọa. Hãy đảm bảo rằng thông tin cần thiết có thể đến được hết với tất cả mòi người. Vậy nên đó là lý do tại sao các doanh nghiệp nên cần sử dụng một phần mền quản trị tổng thể có thể quản lý được các thông tin mang tính phổ biến cho tất cả các nhân viên, cho đến các thông tin mang tính cơ mật.

Các doanh nghiệp muốn có thể phát triển được cần phải biết nhanh chóng thích nghi với các công nghệ trong điều hành nói chung và quản lý nói riêng. Các doanh nghiệp phải ý thức được ứng dụng công nghệ 4.0 vào công cuộc cải cách quản trị doanh nghiệp là gì, có tác động như thế nào, điểm mạnh gì có thể tận dụng, chỉ khi hiểu được những điều này, các doanh nghiệp mới có thể đương đầu trước cơn sóng công nghệ hiện nay.

Cuộc cách mạng công nghiệp đã và đang ảnh hưởng đến mô hình sản xuất cũng như kinh doanh nói chung, đặc biệt là về việc sử dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp nói chung hiện nay để quản lý được toàn bộ từ quá trình sản xuất, quyết toán đến lên kế hoạch và thực hiện cho doanh nghiệp.

Và để có thể thay đổi quản trị được doanh nghiệp thì các nhà quản lý phải học hỏi và tiếp thu cũng như ứng dụng công nghệ vào trong quản lý chung, điều này sẽ giúp các doanh nghiệp chuyên nghiệp hóa hơn, thậm chí còn có thể tối ưu hóa nhân sự trong từng khâu, dần dần có thể tích hợp cũng như tiết kiệm được các chi phí về lâu dài.