Kết luận

Thực hành kế toán máy trên phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Bài tập - Chỉ dẫn - Kết quả.

Kết luận

Trong thời gian có hạn 10 buổi, mỗi buổi 4 tiết, học viên đã trải qua khóa học 2 tháng với chương trình 1C:KẾ TOÁN 8 dành cho doanh nghiệp ảo “Công ty cổ phần Đồ gỗ An Dương”.
Trong thời gian học, học viên đã có thể tự mình thực hiện gần 200 bài tập về việc xác định nguồn vốn kinh doanh, kế toán tài sản cố định và hàng tồn kho, kế toán xuất xưởng thành phẩm và bán hàng, phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp ảo.
Tất nhiên, tác giả rất muốn dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ về việc cài đặt chương trình, tùy chỉnh cấu hình, lập các giao dịch mẫu để xem xét các phương án giải quyết khác nhau cho cùng một nhiệm vụ, phân tích kết quả của từng phương án và kết quả tổng kết theo từng kỳ để thấy được các tính năng tiềm ẩn vô cùng to lớn của chương trình 1C:KẾ TOÁN 8. Tất cả các vấn đề này được trình bày chi tiết và đa dạng với rất nhiều ví dụ trong tài liệu “Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp trong 1C:KẾ TOÁN 8.Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TS. TRẦN THẮNG

Chịu trách nhiệm nội dung:
Ths. NGÔ ĐÌNH HOÀN 

Trình bày:
TRẦN VĂN DŨNG