Ứng dụng phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Sản xuất Song Nguyên

Trong lĩnh vực sản xuất, thương mại (gia công các loại vật liệu, đánh bóng kim loại)

       

Ảnh minh họa

    
Thông tin khách hàng 

Tên khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Sản xuất Song Nguyên

Địa chỉ trụ sở: Khu Cống Keo đường 181, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Hình thức triển khai: Trực tiếp

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, thương mại (gia công các loại vật liệu, đánh bóng kim loại)

1. Thông tin triển khai

Khách hàng sử dụng: Trọn gói giải pháp phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8  mở rộng

Địa điểm áp dụng: Khu Cống Keo đường 181, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Số vị trí làm việc tự động hóa: 01 

Phương án làm việc: File-server 

2. Yêu cầu khách hàng 

Có đầy đủ phần hành để làm dữ liệu kế toán bao gồm

 • Mua hàng, trả lại hàng, nhập chi phí bổ sung;
 • Kê khai hàng nhập khẩu và thanh toán bằng tiền VND;
 • Bán hàng, nhận hàng trả lại;
 • TSCD và trích khấu hao;
 • CCDC và phân bổ;
 • Chi phí trả trước;
 • Tiền lương và các khoản trích theo lương;
 • Phân hệ nhập thông tin và theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán tạm ứng;
 • Phân hệ tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây dựng;
 • Phân hệ thực hiện các bút toán cuối kỳ;
 • Hệ thống sổ sách và báo cáo theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Nhật ký triển khai 

Buổi 1: 

 • Cài đặt phần mềm, giới thiệu tổng quát về các phần hành trong phần mềm, giao diện sử dụng.
 • Trao đổi quy trình nghiệp vụ và thống nhất cách thực hiện;
 • Hướng dẫn kết nhập dữ liệu từ Excel vào phần mềm;
 • Hướng dẫn khai báo danh mục;
 • Giải đáp một số thắc mắc trong quá trình thực hiện.

Buổi 2: 

 • Nâng cấp phần mềm từ phiên bản căn bản lên phiên bản mở rộng;
 • Hướng dẫn sao lưu và xóa dữ liệu để nhập mới;
 • Hướng dẫn các quy trình:
  • Sản xuất theo định mức;
  • CCDC, tiền lương;
 • Hướng dẫn cách lập và xuất bảng kê đầu vào, đầu ra;
 • Hướng dẫn nhập thực tế các chứng từ của khách hàng trên phần mềm: mua hàng, bán hàng, sản xuất, hóa đơn, đóng sổ…
 • Hướng dẫn xem các báo báo cáo theo yêu cầu quản trị;
 • Nghiệm thu phần mềm và chuyển sang giai đoạn hỗ trợ.

4. Kết quả đạt được

Sau 2 buổi triển khai, hệ thống kế toán của đơn vị đã được tự động hóa:

 • Kế toán viên đã kiểm soát toàn bộ số liệu trong chương trình;
 • Thực hiện lên sổ sách và báo cáo hàng ngày cũng như cuối kỳ chính xác, nhanh chóng.