Ứng dụng phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" tại Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hoàn Kiếm

Trong lĩnh vực thương mại (kinh doanh dược phẩm)

                
Thông tin khách hàng 

Tên khách hàng: Công ty TNHH Thương mại và dược phẩm Hoàn Kiếm

Địa chỉ trụ sở: Số 108 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Hình thức triển khai: Trực tiếp

Lĩnh vực hoạt động: Thương mại (kinh doanh dược phẩm)

1. Thông tin triển khai

Khách hàng sử dụng: Trọn gói giải pháp phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8 – mở rộng 

Địa điểm áp dụng: No1 liền kề 13 , TC 5 Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội;

Số vị trí làm việc tự động hóa: 01

Phương án làm việc: File-server 

2. Yêu cầu khách hàng  

Cung cấp đày đủ các phần hành để làm dữ liệu kế toán, cụ thể:

 • Quản lý doanh thu theo nhóm sản phẩm;
 • Quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp;
 • Quản lý công nợ với khách hàng và  nhà cung cấp.
3. Nhật ký triển khai  

Buổi 1:

 • Cài đặt chương trình, giới thiệu tổng quan vào chương trình;
 • Hướng dẫn tạo dữ liệu ban đầu;
 • Hướng dẫn quy trình tiền mặt và tiền gửi;
 • Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ;
 • Hướng dẫn quy trình mua dịch vụ, lập bảng kê đầu vào.
Buổi 2:
 • Hướng dẫn quy trình: 
  • Thêm danh mục, xóa chứng từ, danh mục;
  • Mua hàng, bán hàng, sản xuất, CCDC, TSCĐ, lương;
 • Hướng dẫn bút toán đóng sổ cuối kỳ.
Buổi 3:
 • Hướng dẫn lên các báo cáo quản trị, báo cáo pháp quy;
 • Giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện;
 • Nghiệm thu phần mềm và chuyển sang giai đoạn hỗ trợ.
4. Kết quả đạt được

Sau 03 ngày triển khai, các mảng công việc kế toán sau đã được tự động hóa:

 • Tự động hạch toán các chi phí đầu vào;
 • Báo cáo bán hàng theo mặt hàng, khách hàng;
 • Báo cáo doanh thu của nhóm sản phẩm;
 • Theo dõi được phần chiết khấu với khách hàng;
 • Quản lý được công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.