Ứng dụng phần mềm bán hàng "1C:BÁN LẺ 8" Công ty TNHH Dược phẩm Minh Chiến

Trong lĩnh vực thương mại (kinh doanh dược phẩm)

 

       

Thông tin khách hàng 

Tên khách hàng: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Chiến

Địa chỉ trụ sở: Số 201, ngõ 21, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hình thức triển khai: Trực tiếp

Lĩnh vực hoạt động: Thương mại (kinh doanh dược phẩm)

1. Thông tin triển khai

Khách hàng sử dụng: Trọn gói giải pháp phần mềm 1C:BÁN LẺ 8 căn bản 

Địa điểm áp dụng: Quầy 109 Hapu, Thanh Xuân, Hà Nội

Số vị trí làm việc tự động hóa: 01 

Phương án làm việc: File-server 

2. Yêu cầu khách hàng 

 • Quản lý thông tin tra cứu: danh mục mặt hàng, đối tác...;
 • Vật tư mua hàng: nhập hàng theo số lô số date của từng mặt hàng;
 • Kho bãi: ghi giảm hàng hóa, kiểm kê hàng hóa;
 • Bán hàng: Bán hàng theo nhiều dạng giá (bán buôn, bán lẻ, khách hàng thân thiết...);
 • Đơn giá mặt hàng: Các khách hàng thân thiết có một mức giá riêng và các khách lẻ có một mức giá riêng;
 • Báo cáo: Báo cáo mua hàng theo lô – date, mua hàng theo khách hàng, biến động hàng hóa trong kho, doanh thu theo từng đối tác, doanh thu theo mặt hàng …
3. Nhật ký triển khai  

Buổi 1:

 • Cài đặt phần mềm, giới thiệu ácc mô-đun trong chương trình;
 • Hướng dẫn thiết lập thông tin ban đầu: 
  • thông tin doanh nghiệp;
  • cửa hàng;
  • kho bãi;
 • Hướng dẫn thiết lập giao diện thu ngân, tùy chỉnh giao diện thu ngân, quyền người sử dụng;
 • Hướng dẫn kết nhập danh mục mặt hàng từ excel vào phần mềm.
Buổi 2:
 • Hướng dẫn kết nhập bảng giá và thông tin hàng hóa từ excel vào phần mềm; 
 • Hướng dẫn thêm mới mặt hàng, đối tác;
 • Hướng dẫn quy trình nhập hàng từ nhà cung cấp: nhập số lô, số date.
Buổi 3: 
 • Hướng dẫn kết nhập số dư đầu;
 • Hướng dẫn đặt bảng giá theo khách lẻ và theo từng khách hàng thân thiết;
 • Hướng dẫn bán hàng trên giao diện quản trị;
 • Hướng dẫn cách lập báo cáo, tùy chỉnh báo cáo (lọc thông tin mặt hàng, kho...) và kết xuất ra excel.
4. Kết quả đạt được

Sau 3 buổi triển khai các hoạt động bán lẻ tại cửa hàng đã được tự động hóa:

 • Quản lý danh mục hàng hóa chi tiết (thông tin hàng hóa, hạn sử dụng...);
 • Quản lý chính xác hàng tồn kho;
 • Giá bán theo nhiều dạng giá: bán buôn, bán lẻ...