Ứng dụng phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8" tại Công ty TNHH Đầu tư truyền thông và Giải trí Phome

Trong lĩnh vực dịch vụ (tổ chức sự kiện)

        

Ảnh minh họa

    

Thông tin khách hàng 

Tên khách hàng: Công ty TNHH đầu tư truyền thông và giải trí Phome

Địa chỉ trụ sở: Số 278 phố Huế, đường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Hình thức  triển khai: Trực tiếp

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ (tổ chức sự kiện)

 1. Thông tin triển khai

Khách hàng sử dụng: Trọn gói giải pháp phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8 (USB)

Địa điểm áp dụng: Số 278 phố Huế, đường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số vị trí làm việc tự động hóa: 01

Phương án làm việc: File-server 

2. Yêu cầu khách hàng 

Cung cấp đầy đủ phần hành để làm dữ liệu kế toán bao gồm:

 • Mua hàng, trả lại hàng, nhập chi phí bổ sung;
 • Bán hàng, nhận hàng trả lại;
 • TSCĐ và trích khấu hao;
 • CCDC và phân bổ;
 • Chi phí trả trước;
 • Phân hệ tiền lương và các khoản trích theo lương;
 • Phân hệ nhập thông tin và theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán tạm ứng;
 • Phân hệ tập hợp chi phí và tính giá thành của các hợp đồng dịch vụ;
 • Phân hệ thực hiện các bút toán cuối kỳ;
 • Hệ thống sổ sách và báo cáo theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Nhật ký triển khai 

Buổi 1: 

 • Cài đặt phần mềm, trao đổi quy trình nghiệp vụ và thống nhất cách thực hiện;
 • Giới thiệu tổng quát về các phần hành trong phần mềm, giao diện sử dụng;
 • Hướng dẫn thiết lập thông tin ban đầu về đơn vị trong phần mềm;
 • Hướng dẫn khai báo danh mục;
 • Hướng dẫn quy trình kế toán dịch vụ.
Buổi 2:
 • Hướng dẫn quy trình:
  •  tiền mặt, tiền gửi, tạm ứng;
  • mua hàng, bán hàng;
  • CCDC, tiền lương;
 • Hướng dẫn dùng bộ xử lý kết nhập chứng từ;
 • Hướng dẫn xem báo cáo công nợ và quản lý tồn kho;
 • Hướng dẫn cách lập và xuất bảng kê đầu vào, đầu ra.
Buổi 3: 
 • Hướng dẫn xem các báo báo cáo;
 • Hướng dẫn sao lưu, in hàng loạt, đánh lại số chứng từ, xóa chứng từ;
 • Nghiệm thu triển khai.

4. Kết quả đạt được

Sau 3 buổi triển khai, bộ phận kế toán đã:

 • Tiếp nhận đầy đủ phần hành kế toán của doanh nghiệp dịch vụ tổ chức sự kiện;
 • Kiểm soát số liệu trong chương trình;
 • Thực hiện lên sổ sách và báo cáo hang ngày cũng như cuối kỳ chính xác, nhanh chóng.