Ứng dụng phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" tại Công ty cổ phần Phát triển thương mại và Xây dựng Hà An

Trong lĩnh vực xây dựng

 

Ảnh minh họa

    

Thông tin khách hàng 

Tên khách hàng: Công ty cổ phần Phát triển thương mại và Xây dựng Hà An

Địa chỉ trụ sở: Số 630 Trường Chinh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

Hình thức  triển khai: Trực tiếp

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng

1.Thông tin triển khai

Khách hàng sử dụng: Trọn gói giải pháp phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8 (USB)

Địa điểm áp dụng: Số 630 Trường Chinh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

Số vị trí làm việc tự động hóa: 01

Phương án làm việc: File-server 

2. Yêu cầu khách hàng 

Cung cấp đầy đủ phần hành để làm dữ liệu kế toán bao gồm:

 • Mua hàng, trả lại hàng, nhập chi phí bổ sung;
 • TSCĐ và trích khấu hao;
 • CCDC và phân bổ;
 • Phân hệ chi phí trả trước;
 • Phân hệ tiền lương và các khoản trích theo lương;
 • Phân hệ nhập thông tin và theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán tạm ứng;
 • Phân hệ tập hợp chi phí và tính giá thành của các hợp đồng dịch vụ;
 • Phân hệ thực hiện các bút toán cuối kỳ;
 • Hệ thống sổ sách và báo cáo theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam
3. Nhật ký triển khai 

Buổi 1: 

 • Cài đặt phần mềm, giới thiệu tổng quan về các phần hành trong chương trình;
 • Trao đổi quy trình nghiệp vụ và thống nhất cách thực hiện;
 • Thiết lập thông tin ban đầu về đơn vị trong phần mềm;
 • Hướng dẫn khai báo các danh mục trong chương trình;
 • Hướng dẫn quy trình kế toán dịch vụ.
Buổi 2: 
 • Hướng dẫn các quy trình: tiền mặt, tiền gửi, tạm ứng;
 • Hướng dẫn dùng bộ xử lý kết nhập chứng từ;
 • Hướng dẫn quy trình mua hàng, bán hàng;
 • Hướng dẫn xem báo cáo công nợ và quản lý tồn kho;
 • Hướng dẫn cách lập và xuất bảng kê đầu vào, đầu ra;
 • Hướng về quy trình CCDC, tiền lương.
Buổi 3: 
 • Hướng dẫn xem các báo báo cáo theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn sao lưu, in hàng loạt, đánh lại số chứng từ, xóa chứng từ;
 • Giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện;
 • Nghiệm thu phần mềm và chuyển sang giai đoạn hỗ trợ
4. Kết quả đạt được

Qua 3 buổi triển khai, kế toán viên đã tiếp nhận được các tính năng trong chương trình để phục vụ cho công việc:
 • Tính giá thành theo từng công trình nghiệm thu;
 • Xem được báo cáo chi tiết của các loại chi phí;
 • Xem báo cáo tài chính doanh theo quy định của Nhà nước.