Tham gia vào mạng lưới +8.000 đối tác của 1C trên toàn cầu

Quyền lợi khi làm đối tác
+50% hoa hồng
Truyền thông linh hoạt
Đào tạo chuyên sâu
Sự kiện kết nối
Kết nối toàn cầu
Chương trình đối tác
Loại đối tác
Quyền lợi
Cộng tác viên
Đối tác kinh doanh
Đối tác triển khai
Đối tác phát triển
Quyền lợi doanh thu
123
123
123
123
Giá trị bản quyền phần mềm (Sản phẩm và License)
Bảng giá tại https://1c.com.vn/vn/price
15%
30%
40%
50%
Giá trị triển khai phần mềm
100%
100%
Giá trị tùy chỉnh phần mềm
100%
Quyền lợi truyền thông
123
123
123
123
Hỗ trợ truyền thông về đối tác trên các kênh của 1C Việt Nam
Tổ chức lễ ký kết hợp tác giữa 2 bên & truyền thông trên các nền tảng của 1C Việt Nam
Được tham dự, làm diễn giả hoặc đặt booth tại các sự kiện do 1C Việt Nam tổ chức
Quyền lợi đào tạo
123
123
123
123
Tài liệu đào tạo
Đào tạo kỹ năng bán hàng, kinh doanh
Đào tạo sử dụng tính năng phần mềm và kỹ thuật triển khai
Đào tạo cài đặt và quản trị hệ thống
Chứng chỉ đối tác toàn cầu của 1C
Đào tạo lập trình ngôn ngữ 1C (Developer)
Quyền lợi networking
123
123
123
123
Tham gia vào mạng lưới đối tác tại Việt Nam
(*) Quyền lợi có thể thay đổi linh hoạt dựa trên đặc điểm và mức độ phù hợp của đối tác
Chân dung đối tác
Đối tác phân phối phần cứng
Phân phối thiết bị máy chủ phần cứng, thiết bị nhà máy thông minh, cân điện tử, máy chấm công, máy scan barcode, chấm công AI, hệ thống cảm biến, điều khiển vận hành từ xa,...
Đối tác tư vấn
Đối tác đào tạo - giáo dục
Đối tác là các bên cung cấp dịch vụ
Đối tác công nghệ
Chuyên gia trong các lĩnh vực
Đối tác tiêu biểu

Đối tác nói gì về 1C Việt Nam

Đăng ký ngay
để trở thành đối tác của 1C Việt Nam!