1C:Company
management

1C:Company Management giúp kiểm soát và quản lý các quy trình kinh doanh trong doanh nghiệp, mang lại sự minh bạch cho các hoạt động và chỉ ra cơ hội mới cho sự tăng trưởng, phát triển.

 • Giải pháp đóng gói và đám mây
 • Vietnamese & English language

Chức năng chính

Quản lý Sản xuất
Quản lý Vật tư và Mua hàng
Quản lý Bán hàng
Quản lý Quan hệ khách hàng
Quản lý và Lập kế hoạch chi phí
Quản lý Tài sản
Vốn bằng tiền
Thu nhập và Chi phí, Lỗ và Lãi
Quản trị Nhân sự và Tiền lương
Hạch toán công nợ
Hoạch định Tài chính
Thực hiện Công việc và Cung cấp dịch vụ
 • Nâng cao hiệu quả, quản lý sự phức tạp và phát triển doanh nghiệp của bạn
 • Khả năng lên kế hoạch mạnh mẽ bao gồm kế hoạch tài chính (lên kế hoạch ngân sách), kế hoạch bán hàng, đầu vào và chi phí, lãi và lỗ, etc
 • Một phần mềm thay thế nhiều dạng bảng tính vật lý, tài liệu và báo cáo trên máy tính và PC
 • Được phát triển dựa trên nền tảng 1C:Enterprise với khả năng linh hoạt cao, có khả năng điều chỉnh, khả năng mở rộng, hiệu quả và hoạt động trong chế độ thin client và web client

Quản lý sản xuất

 • Lập kế hoạch sản xuất và phân tích việc thực hiện kế hoạch
 • Ước tính nguyên, vật liệu, chi phí sản xuất và quy trình cần thiết cho sản xuất
 • Phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng sản phẩm, tính toán giá thành sản phẩm.

Quản lý Vật tư và Mua hàng

 • Hỗ trợ tiếp nhận vật tư theo sơ đồ khác nhau: Mua hàng,nhận hàng kí gửi, nhận nguyên liệu gia công
 • Lập Đơn đặt hàng nhà cung cấp, lịch biểu giao hàng và theo dõi tiến độ thực hiện.
 • Ghi nhận chi phí mua hàng: vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho…

Quản lý bán hàng

 • Lưu trữ dữ liệu khách hàng, hợp đồng, thông tin liên hệ
 • Lập kế hoạch bán hàng và phân tích việc thực hiện kế hoạch
 • Thiết lập và thực hiện các chương trình khuyến mại

Quản lý Quan hệ khách hàng

 • Quản lý lịch sử giao tiếp (điện thoại, E-mail, cuộc gặp…) với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
 • Đảm bảo công việc theo kế hoạch giúp nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng tệp khách hàng

Vốn bằng tiền

 • Theo dõi sự biến động của tiền trong tài khoản ngân hàng và quỹ tiền mặt của doanh nghiệp
 • Phân tích biến động theo nguồn thu và dạng chi

Để lại lời nhắn cho chúng tôi

1C:Document Management

1C:Document management là giải pháp tối ưu giúp quản lý tập trung toàn bộ thông tin phi cấu trúc của doanh nghiệp thông qua việc giải quyết đồng bộ các nhiệm vụ lớn, gồm tự động hóa các công tác quản lý văn bản, giao việc và trình ký, kiểm soát và phân tích ký luật thực hiện

Xem thêm

AccountingSuite

AccountingSuite là giải pháp kế toán được xây dựng trên nền tảng 1C:Enterprise, có đầy đủ tính năng để áp dụng hạch toán tại Doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực

Xem thêm
Thúc đẩy  hiệu quả số