Trang chủ Giải pháp 1c_erp Quản lý mua hàng

Quản lý mua hàng

Quy trình sản xuất luôn yêu cầu lượng nguyên liệu ổn định và luôn được theo dõi theo thời gian khi có đơn hàng mới trong khi chi phí đã được lên kế hoạch định sẵn. Quản lý mua hàng sẽ giúp quy trình sản xuất luôn được ổn định với những công cụ thông minh, hỗ trợ mua sắm kịp thời.

Tính năng chính

  • Xác định yêu cầu cho sản xuất và tại kho
  • Lên kế hoạch mua sắm dựa trên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sản xuất và đơn đặt hàng
  • Ghi lại chu kỳ mua hàng, từ bước yêu cầu cho tới bước nhận hàng
  • Lưu trữ lịch sử cung cấp, xác định nhà cung cấp uy tín
  • Chuẩn bị hợp đồng, các mẫu thỏa thuận có sẵn và đa dạng.
  • Lưu lại giá nguyên liệu tự động, dựa trên chứng từ kho
  • Quản lý và theo dõi tình trạng đơn đặt hàng mua sắm

Các phương pháp quản lý mua sắm với định mức nguyên vật liệu thấp nhất được hỗ trợ:

  • Hạn mức <tối thiểu - tối đa> của nguyên vật liệu: định mức thấp nhất và lớn nhất được đặt bởi người dùng. Khi nguyên vật liệu chạm tới mức thấp nhất (bao gồm cả lượng nguyên vật liệu dự trữ), người dùng sẽ được nhắc để đặt hàng với lượng hàng bằng với định mức nguyên vật liệu lớn nhất.
  • Bổ sung nguyên vật liệu dựa trên dữ liệu quá khứ: người dùng sẽ được nhắc để tạo đơn đặt hàng mới, dựa trên lịch sử những lần mua hàng trước, lượng nguyên vật liệu còn lại sẽ chỉ đủ cho tới khi nhà cung cấp giao đơn hàng mới. 
  • Bổ sung nguyên vật liệu dựa trên tiêu chuẩn mua sắm: người dùng sẽ được nhắc để tạo đơn đặt hàng mới theo như tỉ lệ mua sắm tiêu chuẩn, lượng nguyên vật liệu còn lại sẽ chỉ đủ cho tới khi nhà cung cấp giao đơn hàng mới.

Quản lý kinh doanh

Quay lại

Quản lý kho

Tiếp theo

Liên hệ với chúng tôi
và nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia