Trang chủ Giải pháp 1c_erp Quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất

Bao gồm các hoạt động sản xuất khác nhau để đảm bảo quản lý hiệu quả như lập kế hoạch sản xuất, quản lý dữ liệu sản phẩm, quản lý lệnh sản xuất, tiến độ sản xuất, quản lý cửa hàng và quản lý sửa chữa.

Lập kế hoạch sản xuất

Giải pháp cung cấp một kế hoạch sản xuất linh hoạt cho phép giám sát quá trình sản xuất sản phẩm và bán thành phẩm

Tính năng chính

 • Hỗ trợ lập kế hoạch thực thi
 • Cho phép chỉnh sửa dữ liệu trong các kế hoạch trước đó, cập nhật kế hoạch theo các ngày cụ thể.
 • Kiểm soát quá trình sản xuất sản phẩm và bán thành phẩm sử dụng ngày bắt đầu/kết thúc sản xuất với độ chính xác cao
 • Tính toán lại và cập nhật kế hoạch sản xuất khi có thay đổi trong dữ liệu tổng thể
 • Lập kế hoạch tồn kho cho hoạt động sản xuất sửa chữa
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, được điều chỉnh theo xác suất tiêu hao nguyên vật liệu.

Lợi ích chính

 • Lập kế hoạch đầu ra sản phẩm
 • Thực hiện lập kế hoạch tự động về sản lượng bán thành phẩm và tính toán tự động nhu cầu mua nguyên vật liệu hoặc linh kiện.
 • Phân tích tính khả thi của kế hoạch, bao gồm tính toán chi phí thiết bị và nhân công cần thiết, với các tùy chọn điều chỉnh thủ công và cân bằng nguồn lực

Quản trị dữ liệu sản phẩm

1C: ERP cung cấp chức năng tạo và duy trì một cơ sở dữ liệu quy định thống nhất cần thiết cho việc quản lý sản xuất. Định mức nguồn lực được sử dụng để xác định nhu cầu sản xuất tiêu chuẩn về nguyên vật liệu và nguồn lực lao động. Để mô tả quá trình sản xuất, 1C: ERP hỗ trợ định mức nguồn lực chung áp dụng cho một chủng loại sản phẩm thay vì một sản phẩm duy nhất. Định mức nguồn lực mô tả các tuyến sản xuất như một chuỗi các công đoạn sản xuất được thực hiện trong các phòng ban hoặc cửa hàng, với danh sách các nguồn lực chính.

Quy trình vận hàng sản xuất mô tả các giai đoạn sản xuất như một chuỗi các hoạt động sản xuất.

Quản trị lệnh sản xuất

1C:ERP cung cấp 3 cấp độ quản lý sản xuất: lập kế hoạch và hợp nhất nhu cầu sản phẩm, quản lý xưởng và phân xưởng.

 • Nhu cầu sản phẩm hợp nhất dựa trên dự báo doanh số, kế hoạch sản xuất, đơn đặt hàng sản xuất bổ sung cho kế hoạch.
 • Quản lý Intershop bao gồm việc lập lịch trình sản xuất và phối hợp giữa tất cả các bộ phận sản xuất.
 • Quản lý cửa hàng liên quan đến giám sát công việc sản xuất và thực thi lịch trình.

Tiến độ sản xuất

Lịch trình sản xuất được lập trên cơ sở kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất, đơn đặt hàng của khách hàng và đơn đặt hàng nội bộ (bao gồm cả đơn đặt hàng sửa chữa thiết bị sản xuất). Thuật toán của 1C:ERP chuyển đổi các yêu cầu sản xuất đến thành một hàng đợi đặt hàng sản xuất xem xét các mức độ ưu tiên và thời hạn. Người dùng có thể thêm các công đoạn sản xuất vào lịch trình theo cách thủ công, nếu cần.

Lợi ích chính

 • Đánh giá đơn đặt hàng sản xuất có thể được hoàn thành trước thời hạn hay không, thực hiện phân tích đường dẫn quan trọng
 • Tạo một tập hợp các chương trình/kế hoạch sản xuất phối hợp cho nhiều bộ phận
 • Tối ưu hóa mức tiêu thụ nguyên vật liệu và nhân công của các bộ phận sản xuất.
 • Quản lý các thay đổi ngắn hạn và sai lệch trong kế hoạch sản xuất.

Quản lý phân xưởng

Công việc sản xuất được thực hiện trong các bộ phận dựa trên tiến độ sản xuất và nhằm đáp ứng thời hạn đặt ra cho các công đoạn. Công việc được thực hiện trong một giai đoạn được lập kế hoạch bởi điều phối viên địa phương. Trong đó, điều phối viên tạo lịch làm việc cho từng khung thời gian theo môi trường sản xuất hiện tại phù hợp với phương pháp DBR và thuật toán MES/APS. Có sẵn hệ thống ghi lại hiệu suất công việc tự động dựa trên mã vạch

Tính năng chính

 • Giám sát việc cung cấp tài nguyên cho các công đoạn sản xuất.
 • Chuẩn bị và kiểm tra lịch làm việc và lịch tải của trung tâm làm việc bằng cách sử dụng các tiêu chí tối ưu hóa.
 • Phân bổ các lô sản xuất tại địa phương để xử lý (tạo các tờ lộ trình).
 • Giám sát việc thực hiện các quy trình sản xuất trong bộ phận của họ.
 • Lên lịch lại các tờ lộ trình.
 • Thông báo cho người điều phối trưởng về bất kỳ sai lệch nghiêm trọng nào so với lịch trình sản xuất.
 • Giám sát quản lý tự động các công việc và nhiệm vụ trong ca.

Lợi ích chính

 • Xác định mức độ ưu tiên giữa tốc độ và chi phí và chọn cách phân bổ tải thiết bị: đồng đều giữa tất cả các đơn vị thiết bị có sẵn hoặc tải tối đa cho số đơn vị tối thiểu.

Quản lý sửa chữa

1C:ERP cung cấp nhiều chức năng để bảo trì và sửa chữa thiết bị. Tự động hóa sửa chữa đảm bảo sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của doanh nghiệp, dẫn đến:

 • Chuẩn bị, lập kế hoạch và giám sát dễ dàng với các biện pháp giúp tránh khoảng thời gian ngừng hoạt động của thiết bị (kiểm tra theo lịch trình, xác định sớm các bất thường, ngăn ngừa các sai hỏng).
 • Chất lượng sản phẩm cao hơn do theo dõi sức khỏe thiết bị tốt hơn (thay thế thường xuyên các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế , thời gian hoạt động và theo dõi tuổi thọ còn lại).
 • Giảm chi phí bảo dưỡng thiết bị trong tình trạng hoạt động tốt.
 • Để hiệu quả hơn nữa, tự động hóa sửa chữa yêu cầu các tiêu chuẩn thống nhất về hỗ trợ phụ tùng thay thế và tài trợ sửa chữa.

Tính năng chính

 • Ghi chép và lưu thông tin trên thiết bị đang làm việc, các thông số kế hoạch vận hành và bảo trì của thiết bị.
 • Đăng ký thời gian hoạt động của thiết bị đã chọn
 • Lập kế hoạch sửa chữa theo lịch trình.

Quản trị và phân tích

Quay lại

Quản lý chi phí

Tiếp theo

Liên hệ với chúng tôi
và nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia