Ngân sách

Chức năng lập ngân sách của 1C:ERP bao gồm các công cụ để lập kế hoạch tài chính tổng thể cho doanh nghiệp, ra quyết định tối ưu và theo dõi các mục tiêu tài chính của công ty. Người dùng có thể chọn áp dụng các công cụ lập kế hoạch ngân sách để lập kế hoạch chiến lược, chiến thuật hoặc ngắn hạn. Tính linh hoạt, khả năng mở rộng và các biểu mẫu ngân sách dễ dàng tùy chỉnh là những ưu điểm chính của hệ thống phụ lập ngân sách.

Tính năng chính

 • Đa dạng tùy chọn lập kế hoạch ngân sách: dựa trên dữ liệu từ các giai đoạn trước, được thực hiện "từ đầu", dựa trên các thủ tục lập kế hoạch tùy chỉnh.
 • Lập kế hoạch đa kịch bản với tính toán tự động nhiều kịch bản có thể xảy ra.
 • Hạch toán theo nhiều đơn vị tiền tệ, với việc chuyển đổi theo tỷ giá kế hoạch.
 • Phản ánh kế hoạch thanh toán trong việc lập ngân sách.
 • Sắp xếp dữ liệu ngân sách thực tế theo cấp độ giao dịch kinh doanh.
 • Sử dụng cả dữ liệu thực tế và dữ liệu kế hoạch để lập kế hoạch cho các giai đoạn trong tương lai.
 • Nhiều tình huống chuẩn bị ngân sách (từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên)
 • Lập kế hoạch đa kịch bản cho các chỉ số phi tài chính, chẳng hạn như: mức độ hài lòng của khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi, v.v.
 • Các thủ tục phân bổ chi phí có thể tùy chỉnh
 • Quyền truy cập hạn chế vào dữ liệu kế hoạch cho các công ty, phòng ban, kịch bản, loại ngân sách, hạng mục và chỉ số cụ thể

Quản lý quy trình ngân sách

Quản lý quy trình ngân sách hiệu quả giúp nhân viên dễ dàng thực hiện nhiệm vụ của họ một cách hiệu quả và giúp các quản lý giám sát quy trình và đưa ra các quyết định quản lý tốt hơn.

Tính năng chính

 • Hỗ trợ các tùy chọn lập kế hoạch ngân sách phức tạp, bao gồm tuần tự và song song.
 • Trình bày trực quan về lập kế hoạch ngân sách và lập ngân sách, bao gồm cả phân tích các biến số.
 • Giám sát quy trình ngân sách theo từng giai đoạn, được phân nhóm bởi người chịu trách nhiệm.
 • Dự báo hoàn thành quy trình ngân sách dựa trên tình trạng hiện tại của nhiệm vụ cho từng giai đoạn.
 • Thủ tục phê duyệt ngân sách linh hoạt.

1C: ERP cũng bao gồm hỗ trợ ra quyết định cho các thủ tục phê duyệt ngân sách và phân tích ngân sách khi phê duyệt thông qua các báo cáo kiểm soát được xác định trước cho quy trình ngân sách. Các giai đoạn của quy trình ngân sách có thể tạo không giới hạn số lượng cột mốc, do đó cung cấp thông tin chi tiết cho việc ra quyết định.

Quản lý chi phí

Quay lại

Liên hệ với chúng tôi
và nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia