Quản lý kho

Các chức năng của 1C:ERP hỗ trợ đầy đủ cho các hoạt động của nhà quản lý cũng như cho dịch vụ quản lý kho

Tính năng chính

  • Kho lưu trữ hàng hóa và vật liệu dựa trên ô hàng (bin-based) để sắp xếp hàng hóa đến nhanh hơn và lấy hàng hóa được lưu trữ để vận chuyển, chuyển hoặc tháo dỡ dễ dàng hơn
  • Tự động lựa chọn vị trí kho hàng để sắp xếp hàng hóa
  • Tạo khu vực riêng để dễ dàng truy cập thông tin ô hàng,  xác định thứ tự truy cập tối ưu
  • Lựa chọn giữa các chiến lược quản lý ô hàng để tối ưu hóa việc sắp xếp hàng hóa
  • Kế toán hàng tồn kho tại kho ký gửi
  • Kiểm kê nhiều giai đoạn
  • Tối ưu hóa vận chuyển và hậu cần

Nhân viên kho có thể truy cập phần mềm từ điện thoại thông minh, giúp giảm thời gian khi sắp xếp hàng hóa và nhận hàng. Bên cạnh đó, hệ thống quét mã vạch giúp giảm thiểu sai sót và nhầm lẫn.

Quản lý mua hàng

Quay lại

Liên hệ với chúng tôi
và nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia