home Documents TNG Group - Câu chuyện thành công
(27/07/2021)

TNG Group - Câu chuyện thành công

TNG Holdings Vietnam là một trong những tập đoàn lớn tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển và quản lý bất động sản, cho thuê bất động sản; thương mại và dịch vụ; khách sạn - resort; năng lượng tái tạo; nông nghiệp và tài chính - ngân hàng. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, TNG Holdings Vietnam luôn chú trọng ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin vào hoạt động vận hành và kinh doanh, giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân sự cũng như tăng trải nghiệm của từng khách hàng. 

CaseStudy
DocumentManagement
QuanLyVanBan
QuanLyQuyTrinh
Journey
SuccessStory
CauChuyenThanhCong
TNG