Home Products news Giai đoạn 1 Triển khai và đào tạo dự án chuyển đổi số của tập đoàn Tonmat
Tung Nguyen
(14/10/2020)

Giai đoạn 1 Triển khai và đào tạo dự án chuyển đổi số của tập đoàn Tonmat

Vào ngày 15 tháng 10, dự án chuyển đổi số của tập đoàn Tonmat đã bước vào giai đoạn đào tạo. Đội ngũ triển khai và đào tạo của 1C Việt Nam, với sự tham gia trực tiếp của chuyên gia Trần Văn Dũng đã tới trực tiếp nhà máy của tập đoàn Tonmat.

Vào ngày 15 tháng 10, dự án chuyển đổi số của tập đoàn Tonmat đã bước vào giai đoạn đào tạo. Đội ngũ triển khai và đào tạo của 1C Việt Nam, với sự tham gia trực tiếp của chuyên gia Trần Văn Dũng đã có buổi hướng dẫn làm quen và thao tác trên phần mềm quản lý văn bản và quy trình 1C:Document Management cho cán bộ công nhân viên tập đoàn.

![]https://imgur.com/eTYHW9F,jpg)

Được biết, quy trình đào tạo được diễn ra trong duy nhất 1 ngày. Tiếp đó, phần mềm quản lý văn bản và quy trình 1C:Document Management sẽ được chính thức đưa vào sử dụng. Từ đó, dựa vào khảo sát và đánh giá của cán bộ công nhân viên, 1C Việt Nam và tập đoàn Tonmat sẽ nghiệm thu toàn bộ dự án.

Dự án chuyển đổi số của tập đoàn Tonmat có quy mô sử dụng lên tới hàng trăm kết nối đồng thời và dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 02 tháng.

subscribe