Kiến thức quản trị
Home Products news THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý
Thu Huong
(05.03.2023)

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Thuế thu nhập cá nhân thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân, đồng thời thể hiện công bằng xã hội, cũng như những đóng góp cho Ngân sách Nhà nước.

Nắm bắt những thông tin về thuế thu nhập cá nhân để dễ dàng thực hiện các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, hãy cùng 1C Việt Nam tìm hiểu ngay nhé!


Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các khoản thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. Đây là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách, và là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân nhằm góp phần vào sự phát triển của đất nước.


Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân là những ai? 

Những đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế:

 • Đối với cá nhân cư trú: Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam không phân biệt nơi trả thu nhập.
 • Đối với cá nhân không cư trú: Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.Những điều người nộp thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý:


Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân:

Theo Luật số 04/2007/QH12 của Quốc hội, tại điều 4, các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;...
 • Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
 • Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.
 • Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;...
 • Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác 
 • Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất. 
 • Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 • Thu nhập từ kiều hối.
 • Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.
 • Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả.
 • Thu nhập từ học bổng, bao gồm: Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước; học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.
 • Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ,...
 • Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.
 • Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Các khoản giảm trừ gia cảnh

Tại điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020 như sau:

Mức giảm trừ đối với người nộp thuế: 11 triệu đồng/ tháng (132 triệu đồng/năm)

Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc: 4,4triệu đồng/ tháng


Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay, tại Việt Nam có 3 cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công dành cho 3 đối tượng khác nhau:

 • Cách tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần: Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ 3 tháng trở lên
 • Khấu trừ 10% dành cho cá nhân ký HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ
 • Khấu trừ 20% đối với cá nhân không cư trú thường là người nước ngoài.

Hiện nay, tại các doanh nghiệp, bộ phận kế toán rất quan tâm đến việc hỗ trợ nhân sự khi cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chính vì vậy, một phần mềm hỗ trợ quản trị nhân sự và kế toán tiền lương sẽ giúp ích rất nhiều cho bộ phận kế toán.


Tham khảo ngay phần mềm quản trị tài chính & kế toán của 1C Việt Nam: https://ketoan.1c.com.vn/


Deploy a digital transformation solution for your business today