home Documents NAVITA Việt Nam - Câu chuyện thành công
(27.05.2022)

NAVITA Việt Nam - Câu chuyện thành công

Chuyển đổi số đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, kinh tế, xã hội. Hiểu được lợi thế từ áp dụng công nghệ vào quản lý, công ty TNHH Thương Mại Navita Việt Nam tin tưởng lựa chọn ứng dụng giải pháp quản trị doanh nghiệp thương mại 1C:Company Management trong quản lý.

CaseStudy
QuanLyQuyTrinh
BanLe
CompanyManagement
PhanMemQuanLyDoanhNghiep
QuanLyDoanhNghiep
QuanLySanXuat
SuccessStory
CauChuyenThanhCong