home Products 1c_retail_chain Sales Management

Sales Management

Chương trình giúp tự động hóa tại một điểm bán lẻ.

Chương trình đảm nhiệm vai trò tự động hóa quản lý tại từng điểm bán lẻ (tại từng cửa hàng và theo từng quầy thu ngân). Có thể làm việc độc lập tại cửa hàng mà không cần kết nối trực tuyến với văn phòng trung tâm.

1C:BÁN LẺ có đầy đủ các nghiệp vụ cần thiết để ghi nhận quy trình quản lý điểm bán lẻ:

  • Quản lý thông tin tra cứu: danh mục hàng hóa, đối tác, nhân viên, thẻ khách hàng thân thiết, …
  • Quản lý marketing: tích lũy điểm thưởng, thiết lập giá
  • Quản lý nhập hàng: đặt hàng từ nhà cấp, ghi nhận hóa đơn đầu vào
  • Quản lý thời gian làm việc của nhân viên
  • Điều chuyển hàng hóa giữa các kho của các cửa hàng
  • Hỗ trợ nhiều hình thức bán: bán buôn, bán lẻ, bán online.
  • Tích hợp với các thiết bị thanh toán thẻ ngân hàng, in mã vạch, hóa đơn
  •  Hệ thống báo cáo quản trị đa dạng để theo dõi, quản lý và kiểm soát công việc của cửa hàng và từng quầy thu ngân.

Tính năng của chương trình đảm bảo nhập, lưu giữ và phổ biến kịp thời thông tin tra cứu cho toàn bộ mạng lưới cửa hàng. Tính năng mở rộng chương trình cho phép lập bản mô tả toàn diện về nhóm khách hàng mục tiêu, nhóm cửa hàng và hàng hóa chính để nhân viên làm việc thuận tiện trong toàn bộ quy trình công nghệ.

Trong phần hành Thông tin tra cứu có sắp xếp các danh mục cần để ghi nhận các giao dịch. Trong các danh mục lưu giữ thông tin sử dụng nhiều lần và có tính năng bổ sung, xóa bỏ, soạn nội dung dữ liệu. Có thể phân chia có điều kiện danh mục thành danh mục chính thường được sử dụng khi lập giao dịch kinh tế và danh mục bổ sung giúp giảm bớt và đẩy nhanh việc nhập thông tin.

Procurement & Purchasing

Next Module

Contact us