Project Management

Giải pháp 1C:Document Management cho phép tổ chức quản lý dự án chặt chẽ và chi tiết. Phần mềm là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp giảm chi phí điều hành, loại bỏ được những công việc thừa trong quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian, nhân lực quản lý, từ đó giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn và mang lại thành công cho dự án thực hiện. Giải pháp có đầy đủ các công cụ để hỗ trợ quản lý hiệu quả các công việc trong khuân khổ dự án cần có:

Quản lý dự án tổng thể 

1C:Document Management cho phép quản lý 1 dự án theo vòng đời dự án từ khi khởi tạo, tiến hành tới khi hoàn thành dự án. Bên cạnh đó, phần mềm cũng cho phép thiết lập dự án theo nhiều giai đoạn với vòng đời thực tế riêng biệt... Xem thêm

Các tiện ích hỗ trợ quản lý dự án

Bên cạnh các tính năng quản lý dự án, 1C:Document Management cũng giúp dự án được kiểm soát và hỗ trợ thông qua các công cụ mạnh mẽ như MS Project, biểu đồ Gantt... Xem thêm

Mục lục

E-Office Management

Next Module

Contact us