Docflow

Số hóa văn bản không những giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý và tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí nhờ việc cắt giảm chi phí lưu kho, phòng chứa tài liệu hay nhân lực cho việc quản lý văn bản thủ công. Giải pháp có đầy đủ các tính năng cần thiết cho việc số hóa tài liệu cũng như quản lý tài liệu một cách hiệu quả

Quản lý văn bản đến

Tính năng ghi nhận văn bản đến từ pháp nhân hoặc các cá nhân gửi đến phù hợp với truyền thống quản lý hồ sơ trong thực tế áp dụng tại Việt Nam và trên thế giới. Các trường ghi nhận Sổ Văn bản đến bao gồm:... Xem thêm

Quản lý văn bản đi

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, không thể không phát sinh những văn bản đi dùng để trao đổi thông tin với bên ngoài. 1C:Document Management cho phép người dùng làm các công việc dưới đây:... Xem thêm

Quản lý văn bản nội bộ

Văn bản nội bộ là văn bản được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, do chính các phòng ban, trao đổi với nhau mà tạo nên hay do lãnh đạo ban hành đến toàn thể nhân viên. 1C:Document Management có đầy đủ các tính năng để quản lý văn bản nội bộ như:... Xem thêm

Quản lý hợp đồng

Phần mềm 1C:Document Management - 1C Quản lý văn bản và quy trình có hỗ trợ các quy trình chính khi làm việc với hợp đồng. Cụ thể như sau:... Xem thêm

Số hóa hồ sơ, tài liệu

Nhờ có số hóa tài liệu mà việc tiếp cận văn bản, hồ sơ công việc trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian cho quá trình tìm kiếm và khai thác giá trị sử dụng của văn bản. 1C:Document Management cho phép:... Xem thêm

Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng và công việc với khách hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng tại các doanh nghiệp. Giải pháp 1C:Document Management cung cấp nhiều công cụ giúp tự động hóa công tác quản lý khách hàng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp, bao gồm các chức năng chính sau:... Xem thêm

Mục lục

Workflow

Next Module

Contact us