Kiến thức quản trị
Trang chủ Giải pháp Tin tức [Download] Mẫu bảng tổng hợp công nợ đầy đủ, chi tiết 2024
1C Việt Nam
(28.12.2023)

[Download] Mẫu bảng tổng hợp công nợ đầy đủ, chi tiết 2024

Bảng tổng hợp công nợ giúp theo dõi và quản lý tài chính một cách hiệu quả, từ đó đảm bảo dòng tiền cũng như khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng 1C Việt Nam tham khảo các mẫu bảng tổng hợp công nợ chi tiết.

1. Bảng tổng hợp công nợ là gì?  

Bảng tổng hợp công nợ là một công cụ quản lý tài chính quan trọng trong kế toán và tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Bảng kê công nợ này thường được sử dụng để theo dõi và quản lý các khoản công nợ phải thu và nợ phải trả của doanh nghiệp cho khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

bảng tổng hợp công nợ
Bảng công nợ là bảng biểu dùng để ghi chép, theo dõi các khoản nợ phải thu và nợ phải trả của doanh nghiệp

Bảng theo dõi công nợ khách hàng có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể, bảng công nợ khách hàng giúp doanh nghiệp:

 • Theo dõi và quản lý chặt chẽ các khoản nợ phải thu và nợ phải trả.
 • Xác định chính xác thời hạn thanh toán các khoản nợ.
 • Kiểm soát rủi ro phát sinh do nợ quá hạn.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính hiệu quả.

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, doanh nghiệp có thể sử dụng các phần mềm hiện đại để quản lý công nợ. Tham khảo ngay: TOP 5 phần mềm quản lý công nợ hiệu quả cho doanh nghiệp

2. Các thông tin cần có trong bảng tổng hợp công nợ

Bảng tổng hợp công nợ bao gồm công nợ phải thu và công nợ phải trả. Vì vậy, các thông tin cần có trong bảng công nợ bao gồm:

2.1 Các thông tin trong bảng tổng hợp công nợ phải thu

Bảng theo dõi công nợ phải thu khách hàng là một bảng biểu tổng hợp những thông tin về các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp đối với khách hàng. Mẫu bảng công nợ phải thu khách hàng bao gồm các thông tin sau:

 • Mã số: Mã số của khách hàng, lấy từ cột diễn giải của sổ chi tiết công nợ.
 • Tên khách hàng: Tên đầy đủ của khách hàng.
 • Số dư đầu kỳ bên Nợ: Số tiền khách hàng còn nợ doanh nghiệp tại thời điểm bắt đầu kỳ kế toán, lấy từ cột số dư Nợ đầu kỳ của sổ chi tiết công nợ.
 • Số dư đầu kỳ bên Có: Số tiền doanh nghiệp còn nợ khách hàng tại thời điểm bắt đầu kỳ kế toán, lấy từ cột số dư Có đầu kỳ của sổ chi tiết công nợ.
 • Số phát sinh trong kỳ bên Nợ: Số tiền khách hàng nợ thêm doanh nghiệp trong kỳ kế toán, lấy từ cột tổng số phát sinh Nợ trong kỳ của sổ chi tiết công nợ.
 • Số phát sinh trong kỳ bên Có: Số tiền doanh nghiệp nợ thêm khách hàng trong kỳ kế toán, lấy từ cột tổng số phát sinh Có trong kỳ của sổ chi tiết công nợ.
 • Số dư cuối kỳ bên Nợ: Số tiền khách hàng còn nợ doanh nghiệp tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, lấy từ cột số dư Nợ cuối kỳ của sổ chi tiết công nợ.
 • Số dư cuối kỳ bên Có: Số tiền doanh nghiệp còn nợ khách hàng tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, lấy từ cột số dư Có cuối kỳ của sổ chi tiết công nợ.
 • Cộng: Tổng cộng số dư đầu kỳ, số phát sinh, số dư cuối kỳ của cả bên Nợ và bên Có của các khách hàng.
bảng tổng hợp công nợ phải trả
Bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng của doanh nghiệp

>>>> THAM KHẢO THÊM: Profit margin là gì? Cách tính các loại biện lợi nhuận hiện nay

2.2 Các thông tin trong bảng tổng hợp công nợ phải trả

Bảng tổng hợp công nợ phải trả là một bảng biểu tổng hợp các thông tin về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Mẫu công nợ khách hàng này bao gồm các thông tin sau:

 • Số thứ tự: Dùng để đánh dấu thứ tự của các khoản nợ phải trả.
 • Các nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp: Bao gồm tên gọi, mã hàng, cột phân loại khách hàng và nhà cung cấp. Những thông tin này giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và quản lý các khoản nợ phải trả.
 • Các thông tin dữ liệu về công nợ phải trả: Bao gồm phải trả bắt đầu, phải trả đầu kỳ, phải trả tăng, phải trả giảm, phải trả cuối kỳ. Các thông tin này giúp doanh nghiệp đánh giá được tình hình công nợ phải trả của doanh nghiệp.
bảng tổng hợp công nợ
Bảng tổng hợp công nợ phải trả của doanh nghiệp

>>>> XEM THÊM: Mẫu file Excel quản lý bán hàng hiệu quả, sử dụng đơn giản 2024

3. Các hàm Excel sử dụng trong bảng công nợ 

Bảng công nợ Excel mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Những hàm Excel được sử dụng trong bảng theo dõi công nợ khách hàng giúp doanh nghiệp thực hiện các phép tính, phân tích dữ liệu nhanh chóng và chính xác, từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định phù hợp để quản lý công nợ.

Dưới đây là một số hàm Excel thường được sử dụng trong bảng công nợ khách hàng:

 • Hàm SUM: Dùng để tính tổng số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của các khoản nợ phải thu và nợ phải trả.
 • Hàm IF: Dùng để kiểm tra tình trạng của các khoản nợ, chẳng hạn như nợ quá hạn hay chưa quá hạn.
 • Hàm VLOOKUP: Dùng tìm kiếm thông tin về khách hàng, nhà cung cấp trong bảng công nợ Excel.
 • Hàm COUNTIF: Dùng để đếm số lượng các khoản nợ quá hạn.
 • Hàm AVERAGE: Dùng để tính trung bình thời gian thanh toán của các khoản nợ.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể sử dụng các hàm Excel khác để đáp ứng nhu cầu quản lý công nợ của mình. 

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm: TOP 9 phần mềm quản lý doanh thu tiện nhất hiện nay

4. Mẫu bảng tổng hợp công nợ chi tiết 

Để thuận tiện, nhanh chóng hơn trong quá trình lập bảng tổng hợp công nợ, doanh nghiệp có thể tham khảo một số mẫu dưới đây để thay đổi, điều chỉnh và áp dụng phù hợp với đặc thù công ty:

4.1. Bảng tổng hợp công nợ phải thu Excel 

mẫu bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
Mẫu bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Tham khảo ngay mẫu bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng miễn phí tại đây.

4.2. Bảng tổng hợp công nợ phải trả

mẫu bảng tổng hợp công nợ phải trả
Mẫu bảng tổng hợp công nợ phải trả

Tải mẫu mẫu bảng công nợ phải trả miễn phí, nhanh chóng tại đây.

Như vậy, bài viết đã cung cấp các thông tin cơ bản về khái niệm, lợi ích và gợi ý một số mẫu bảng tổng hợp công nợ. Việc lập các báo cáo tổng hợp công nợ là yêu cầu cần thiết đối với mỗi công ty. Để quá trình trên trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn, doanh nghiệp có thể ứng dụng phần mềm 1C:Company Management - giải pháp cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết để theo dõi và quản lý công nợ, hỗ trợ tạo lập các báo cáo đa dạng, trực quan. Từ đó, doanh nghiệp có thể thực hiện các công việc một cách hiệu quả hơn. Liên hệ ngay tới 1C Việt Nam để được tư vấn giải pháp quản lý công nợ phù hợp cho doanh nghiệp.

>>>> BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Triển khai giải pháp chuyển đổi số
cho doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay